Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

56. zasedání rady dne 26.11.2013

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
56 1892 28.11.2013 Žádost ZHMP o svěření části pozemku parc. č. 1798/4 v k. ú. Hlubočepy
56 1893 28.11.2013 Prodej bytové jednotky domu č. p. 2664 U Šalamounky 2, k. ú. Smíchov
56 1894 28.11.2013 Nová žádost o prominutí nedodržení lhůty 60ti dnů pro přijetí nabídky na odkoupení b. j. domu č. p. 1301 a přiznání nároku na slevu z kupní ceny
56 1895 28.11.2013 Pracovní setkání se zástupci škol MČ Praha 5
56 1896 28.11.2013 Bezúplatný převod majetku z MŠ Kudrnova na ZŠ a MŠ Weberova v rámci přesunu kapacit dvou tříd MŠ
56 1897 28.11.2013 Použití neinvestičního příspěvku MČ Praha 5 pro rok 2013 na zákonné odvody k finančním prostředkům vyplaceným z fondu odměn - základní školy, mateřské školy a KK Poštovka
56 1898 28.11.2013 Odměna ředitelce Kulturního klubu Poštovka Praha 5, Zahradníčkova 1118/2
56 1899 28.11.2013 Posílení investičního fondu ZŠ a MŠ Barrandov převodem finančních prostředků z vlastního rezervního fondu školy a nákup investic do školní kuchyně a interaktivní tabule
56 1900 28.11.2013 Žaloby o vyklizení bytů
56 1901 28.11.2013 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5 v termínu od 1. 11. do 15. 11. 2013
56 1902 28.11.2013 Návrh na uzavření "Dohody o skončení nájmu bytu"
56 1903 28.11.2013 Žádost o přiznání slevy z nájemného
56 1904 28.11.2013 Žádost o snížení nájemného
56 1905 28.11.2013 Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
56 1906 28.11.2013 Žádost o vrácení části plateb za služby spojené s užíváním bytu
56 1907 28.11.2013 Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu
56 1908 28.11.2013 Návrh na zakoupení herní sestavy pro dětské hřiště Pod Děvínem, k. ú. Smíchov
56 1909 28.11.2013 Dar MČ Praha 5 - na akce OSK pro rodiče s dětmi
56 1910 28.11.2013 Dar CSOP Praha 5 - nízkoprahové centrum pro děti a mládež
56 1911 28.11.2013 Návrh na vyhlášení realizace záměru prodeje 11 volných bytových jednotek formou elektronické aukce za nejvyšší nabídkovou cenu ze seznamu domů schválených usnesením ZMČ Praha 5 č. 26/16/2013 ze dne 20. 6. 2013
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 46