Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

51. zasedání rady dne 05.11.2013

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
51 1730 07.11.2013 Návrh na zahájení navržených investičních akcí roku 2014 v roce 2013 a na zařazení nákladů na jejich předprojektovou a projektovou přípravu do rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2013
51 1731 07.11.2013 Půdní vestavba v domě č. p. 542, Zborovská 42, Praha 5. Dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavebních prací a Dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě nájemní
51 1732 07.11.2013 Žádosti o prominutí poplatku z prodlení
51 1733 07.11.2013 Odpis pohledávek u nájemců bytů do 100 tis. Kč
51 1734 07.11.2013 Příspěvek Nadačnímu fondu Pragae quinta regione od společnosti Tesco Stores ČR a. s.Vršovická 1527/68b, 100 00 Praha 10
51 1735 07.11.2013 Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
51 1736 07.11.2013 Žádost o přechod nájmu bytu
51 1737 07.11.2013 Žádost o rozšíření nájemní smlouvy
51 1738 07.11.2013 Žádosti o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu
51 1739 07.11.2013 Návrh na uzavření "Dohody o skončení nájmu bytu"
51 1740 07.11.2013 Záměr prodeje bytů ve 2 domech podle platných právních předpisů a Zásad pro prodej bytů městské části Praha 5 a 1 domu jako celek podle Zásad pro prodej domů městské části Praha 5
51 1741 07.11.2013 Žádost o prodej zastavěného pozemku č.parc. 374/45 a části pozemku parc. č. 374/50 vše v k. ú. Motol
51 1742 07.11.2013 Realizace prodeje domu Malátova 91/1 v k. ú. Smíchov právnické osobě utvořené z oprávněných nájemců v domě
51 1743 07.11.2013 Prodej bytových jednotek v domě č. p. 147 U Malvazinky 16, k. ú. Smíchov
51 1744 07.11.2013 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 148 U Malvazinky 18, k. ú. Smíchov
51 1745 07.11.2013 Záměr prodeje b. j. 2664/10 v domě č. p. 2664 U Šalamounky 2, k. ú. Smíchov
51 1746 07.11.2013 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 29 Nádražní č. o. 21, k. ú. Smíchov
51 1747 07.11.2013 Prodej bytových jednotek v domě č. p. 249, Štefánikova č. o. 28, 30, k. ú. Smíchov
51 1748 07.11.2013 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 479 Janáčkovo nábřeží 37, k. ú. Smíchov
51 1749 07.11.2013 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 765, Na Skalce č. o. 17, k. ú. Smíchov
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | Další > >> 1 - 20 z 67