Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

49. zasedání rady dne 22.10.2013

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
49 1646 20.11.2013 Žádosti o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
49 1647 20.11.2013 Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
49 1648 20.11.2013 Žádost o souhlas s podnájmem části bytu
49 1649 20.11.2013 Žádosti o rozšíření nájemní smlouvy k bytu
49 1650 20.11.2013 Žádosti o úhradu části nákladů spojených se sepsáním notářského zápisu
49 1651 20.11.2013 Návrh na uzavření dvou "Dohod o skončení nájmu bytu"
49 1652 20.11.2013 Návrh na zrušení usnesení RMČ
49 1653 20.11.2013 Žádost o převedení bytu do režimu Centra sociální a ošetřovatelské pomoci
49 1654 20.11.2013 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
49 1655 20.11.2013 Žádost o prominutí nedodržení lhůty 60ti dnů pro přijetí nabídky na odkoupení b. j. 434/05 a přiznání nároku na slevu z kupní ceny
49 1656 20.11.2013 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 004/0/ZOBP/13 z 27. 2. 2013
49 1657 20.11.2013 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 23/0/ZOMP/11 z 9.11.2013
49 1658 20.11.2013 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 38/0/ZOMP/11 z 22. 12. 2011
49 1659 20.11.2013 Informace o plnění plánu prodejů 2013
49 1660 20.11.2013 Žádost občanského sdružení "Klub pacientů mnohočetný myelom" o bezplatnou výpůjčku zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 5 za účelem konání klubových setkání v roce 2014
49 1661 20.11.2013 Žádost o prodej nebytového prostoru ve dvoře domu č. p. 434 Malátova 11 a pozemku parc. č. 118/2 nebo odkoupení nemovitosti stojící na pozemku parc. č. 118/2 vše k. ú. Smíchov
49 1662 20.11.2013 Žádost o prodej pozemku parc. č. 1812/3 v k. ú. Smíchov od spoluvlastníka stavby garáže
49 1663 20.11.2013 Záměr prodeje pozemku parc. č. 4651/1 k. ú. Smíchov
49 1664 20.11.2013 Návrh na pronájem volného bytu
49 1665 20.11.2013 Uplatnění sankce vůči společnosti Centra, a. s. za nedodání podkladů pro účely správy pohledávek
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | Další > >> 1 - 20 z 73