Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

48. zasedání rady dne 15.10.2013

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
48 1608 17.10.2013 Darovací smlouva MV-98944-1/KAP-2013, bezúplatný převod tiskáren z majetku Ministerstva vnitra ČR na MČ Praha 5
48 1609 17.10.2013 Žádost SVM MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 1114/12 o výměře 381 m2 v k. ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy
48 1610 17.10.2013 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na provádění servisu slaboproudých systémů č. 9132 (20/0/OSS/05) v administrativních budovách ÚMČ Praha 5 uzavřenou se společností KC system, s. r. o.
48 1611 17.10.2013 Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 970/11, k. ú. Košíře z vlastnictví Bytového podniku Praha 5 s. p. v likvidaci
48 1612 17.10.2013 SVM MHMP žádá o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 597, k. ú. Radlice z vlastnictví obce hl. m. Prahy
48 1613 17.10.2013 Souhlas vlastníka pozemku parc. č. 1376 v k. ú. Smíchov s prodloužením doby trvání stavby
48 1614 17.10.2013 Redesign uživatelské interface a aktualizace systémových dat na webu MČ Praha 5
48 1615 17.10.2013 Odpis pohledávek za nájemcem NP nad 100 tis. Kč
48 1616 17.10.2013 Odpis pohledávek za nájemcem NP nad 100 tis. Kč
48 1617 17.10.2013 Žádost o prominutí příslušenství nájemci NP
48 1618 17.10.2013 Žádosti o prominutí poplatku z prodlení
48 1619 17.10.2013 Organizační a finanční zajištění listopadové výstavy "Architekt a designér prof. akad. arch. Ladislav Vrátník" v Galerii Portheimka
48 1620 17.10.2013 Záštita radního Marka Kukrle nad projektem "Zámecké trhy" který, se bude konat dne 19. 10. 2013 s podtitulem "Dýňové trhy"
48 1621 17.10.2013 Zrušení usnesení RMČ Praha 5 č. 30/1071/2013 - akce "Den bezpečnosti a protidrogové prevence" dne 26. 9. 2013 v Základní škole Weberova 1/1090, Praha 5
48 1622 17.10.2013 Společné dopoledne dětí z mateřské školy Slunéčko a hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy ze stanice HS7 dne 17. 10. 2013
48 1623 17.10.2013 Žádost společnosti Medifin a. s. o uzavření Dodatku č. 2 k podnájemní smlouvě ze dne 20. 10. 2011, ve znění dodatku č. 1 uzavřené mezi společností Medifin a. s. a společností NONAMED, spol. s r. o.
48 1624 17.10.2013 Žádost MUDr. Olgy Jedličkové, o změnu nájemní smlouvy ze dne 6. 8. 1996, na pronájem NP umístěných v poliklinice Barrandov, Krškova 807, z důvodu přechodu z fyzické osoby na právnickou - záměr
48 1625 17.10.2013 Uzavření dodatku k NS č. 9/2003 na pronájem NP nám. 14. října 10/2173, k. ú. Smíchov, Praha 5, nájemce LOKAL BLOK, s. r. o. - nové smluvní podmínky
48 1626 17.10.2013 Povolení výjimky z počtu dětí na třídu MŠ pro školní rok 2013/2014 v Mateřské škole, Praha 5 - Smíchov, Nad Palatou 613 zřizované MČ Praha 5
48 1627 17.10.2013 Žádost Sdružení válečných veteránů ČR o bezplatné zapůjčení společných prostor (vstupní haly) budovy nám. Kinských 741/17, Praha 5 k uspořádání přátelského setkání ke "Dni válečných veteránů a obětí válek"
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 38