Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

46. zasedání rady dne 01.10.2013

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
46 1537 03.10.2013 Smlouva o nájmu nebytových prostor s pronajímatelem Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, se sídlem Výmolova 169/2, Praha 5, pro organizačně - technické zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
46 1538 03.10.2013 Smlouva o nájmu nebytových prostor s pronajímatelem Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5, organizačně - technické zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech 25. - 26. 10. 2013
46 1539 03.10.2013 Povolení výjimky z počtu dětí na třídu MŠ pro školní rok 2013/2014 v Mateřské škole se speciálními třídami DUHA Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117 zřizované MČ Praha 5
46 1540 03.10.2013 Revokace usnesení RMČ č. 37/1332/2013 - oprava chybně uvedené částky
46 1541 03.10.2013 Dohoda o zapůjčení výstavy "Místa utrpení, smrti a hrdinství - život v nacistických koncentračních táborech"
46 1542 03.10.2013 Záštita radního Marka Kukrle nad setkáním členů a přátel Klubu pacientů mnohočetného myelomu v Praze
46 1543 03.10.2013 Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č. p. 278 Štefánikova č. o. 40, k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů
46 1544 03.10.2013 Zrušení části usnesení RMČ Praha 5 č. 4/107/2012 a č. 16/610/2012
46 1545 03.10.2013 Návrh na uzavření dvou smluv o nájmu bytu (půdní vestavby)
46 1546 03.10.2013 Žádosti o rozšíření nájemní smlouvy a změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
46 1547 03.10.2013 Žádost o zrušení Dohody o skončení nájmu bytu
46 1548 03.10.2013 Žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti v bytě
46 1549 03.10.2013 Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
46 1550 03.10.2013 Žádosti o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu
46 1551 03.10.2013 Žádost o souhlas s přihlášením do společné domácnosti
46 1552 03.10.2013 Předkupní právo k bytové jednotce č. 293/12 domu č. p. 293 Na Bělidle 32, k. ú. Smíchov
46 1553 03.10.2013 Informace o stavu rozestavěných a dokončených půdních vestaveb v roce 2013
46 1554 03.10.2013 Smlouva o nájmu nebytových prostor s pronajímatelem Základní umělecká škola se sídlem Na Popelce 18, Praha 5 , pro organizačně - technické zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech 25. - 26. 10. 2013
46 1555 03.10.2013 Smlouva o nájmu nebytových prostor s pronajímatelem Česká správa sociálního zabezpečení se sídlem na ul. Křížová 25, Praha 5- Smíchov, pro organizačně - technické zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech 25. - 26. 10. 2013
46 1556 03.10.2013 Žádosti o prominutí poplatku z prodlení
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 48