Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

38. zasedání rady dne 27.08.2013

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
38 1352 29.08.2013 Návrh na změnu Zásad pro prodej bytů, domů a nebytových prostor městské části Praha 5 a návrh na změnu vzorových smluv
38 1353 29.08.2013 Návrh na revokaci usnesení RMČ 36/1248/2013, bod I. 5. ze dne 6. 8. 2013
38 1354 29.08.2013 Návrh na revokaci usnesení RMČ č. 35/1437/2012 bod II. 7. ze dne 2. 10. 2012
38 1355 29.08.2013 Návrh na pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou, Praha 5
38 1356 29.08.2013 Povolení výjimek z počtu dětí na třídu MŠ pro školní rok 2013/2014 v nově včleněných třídách mateřských škol při ZŠ zřizovaných MČ Praha 5
38 1357 29.08.2013 Záštita nad koncertem v kostele sv. Václava na Smíchově
38 1358 29.08.2013 Přehled o hospodaření městské části Praha 5 za I. pololetí roku 2013
38 1359 29.08.2013 Přehled rozpočtových opatření
38 1360 29.08.2013 Úprava rozpočtu roku 2013 - vrácení 100 % podílu MČ na celkové daňové povinnosti HMP na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2012 formou neinvestiční dotace
38 1361 29.08.2013 Rozpočtové opatření - poskytnutí dotace z rozpočtu hl. m. Prahy MČ Praha 5 - odvod z výherních hracích přístrojů a jiných herních zařízení obdrženého za III. Q 2012 a v průběhu ledna až dubna 2013
38 1362 29.08.2013 Nová směrnice č. 2/2013 Pro řízení o vyřazování nepotřebného hmotného a nehmotného movitého majetku vč. příloh Nová směrnice č. 3/2013 O hospodaření s finančními prostředky vč. příloh Nová směrnice č. 4/2013 O provozu budov úřadu vč. příloh
38 1363 29.08.2013 Návrh na nevyužití nabídky k odkoupení b. j. v rámci předkupního práva
38 1364 29.08.2013 Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Centra na rok 2013
38 1365 29.08.2013 Memoriál Evžena Cihláře - cyklistický závod - finanční příspěvek
38 1366 29.08.2013 Navýšení neinvestičního příspěvku pro rok 2013 mateřským školám a základním školám na vzdělávání pedagogů mateřských škol a základních škol, příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 5
38 1367 29.08.2013 Uzavření Smlouvy o provedení stavebních prací a smlouva o smlouvě budoucí nájemní - nebytového prostoru v nemovitosti č. p. 1188, k. ú. Smíchov na adrese Zborovská 8, Praha 5
38 1368 29.08.2013 Žádost společnosti LALASA, spol. s r. o., IČ27367312, nájemce sportovního areálu Nad Hliníkem 1202, Praha 5 o rozšíření předmětu nájmu, úpravu nájemného za užívání sportovního areálu
38 1369 29.08.2013 Zrušení usnesení RMČ Praha 5 č. 37/1346/2013 ze dne 20. 08. 2013 - výstava "Od dediny do mesta"
38 1370 29.08.2013 Preslova 5, č. p. 2213 - zpětvzetí Návrhu na vklad Prohlášení vlastníka budovy dle zákona č. 72/1994 Sb. z Katastru nemovitostí
38 1371 29.08.2013 Změna v rozdělení kompetencí členů Rady MČ Praha 5
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 25