Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

36. zasedání rady dne 06.08.2013

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
36 1232 06.09.2013 Žádost o uzavření splátkové dohody s nájemcem NP
36 1233 06.09.2013 Záštita starosty Ing. Miroslava Zeleného a radního Marka Kukrle nad výstavou "Místa utrpení, smrti a hrdinství"
36 1234 06.09.2013 Financování akce "MŠ Praha 5 - Smíchov, Nad Palatou 613 - Dokončení výměny oken budovy MŠ a oprava venkovních sociálních zařízení"
36 1235 06.09.2013 Dny evropského dědictví 2013 - dohody o provedení práce, pronájmy prostor pro koncerty a taneční vystoupení
36 1236 06.09.2013 Záměr prodeje pozemků č.parc. 363, 364 a 381 v k.ú. Smíchov - nabídka pozemků vlastníkům sousedních nemovitostí
36 1237 06.09.2013 Plavební komora Praha - Staré město
36 1238 06.09.2013 Návrh Dodatku č.1 k nájemní smlouvě
36 1239 06.09.2013 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 2502/2 a 4896/6, k.ú. Smíchov, ve svěřené správě MČ Praha 5 pro Pražskou plynárenskou Distribuce a.s.
36 1240 06.09.2013 Záměr směny části pozemku parc.č. 1747/3, k.ú. Košíře, ve vlastnictví soukromých osob a pozemku parc.č. 2130/2, k.ú. Košíře, ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřená správa MČ Praha 5
36 1241 06.09.2013 Prodej bytových jednotek v domě č. p. 146 U Malvazinky 14, k. ú. Smíchov
36 1242 06.09.2013 Zrušení usnesení RMČ Praha 5 č. 45/1681/2012 ze dne 20.11.2012
36 1243 06.09.2013 Zrušení části usnesení RMČ Praha 5 č. 30/1203/2012 ze dne 21. 8. 2012
36 1244 06.09.2013 Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č. p. 802 náměstí 14. října č. o. 11, k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů
36 1245 06.09.2013 Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č. p. 1497 Svornosti č. o. 1, k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů
36 1246 06.09.2013 Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č. p. 281 Štefánikova č. o. 4, k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů
36 1247 06.09.2013 Návrh na uzavření dvou nájemních smluv ve spolupodílovém domě
36 1248 06.09.2013 Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
36 1249 06.09.2013 Návrh na uzavření "Dohody o skončení nájmu bytu"
36 1250 06.09.2013 Návrh na změnu nájemní smlouvy k bytu
36 1251 06.09.2013 Žádost Českého svazu cyklistiky o prodej pozemků parc. č. 1863/10, 1863/12, 1863/13, 1863/14, 1863/15, 1863/16, 1863/31, 1863/32, 1863/33, k. ú. Košíře
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 48