Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

29. zasedání rady dne 21.06.2013

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
29 1022 24.06.2013 Odebírání obědů z Gymnázia mezinárodních a veřejných vztahů Praha s. r. o.,
29 1023 24.06.2013 Výběr uchazeče VŘ na VZMR "Vypracování PD, včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru, pro realizaci VZ "Poliklinika Kartouzská 6/204, Praha 5, pav. A-odvlhčení budovy,oprava fasády, pavilon B-výměna zbývající části oken, pav.D-oprava ploché střechy
29 1024 24.06.2013 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Architektonická studie pro výstavbu malometrážních bytů ve vybraných lokalitách MČ Praha 5"
29 1025 24.06.2013 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "MŠ Praha 5 - Smíchov, Nad Palatou 613 - Dokončení výměny oken budovy MŠ a oprava venkovních sociálních zařízení"
29 1026 24.06.2013 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "ZŠ Praha 5 - Košíře, objekt Beníškové 1/1258 - Oprava venkovní ležaté kanalizace vč. revizních šachet a související ZTI"
29 1027 24.06.2013 Objednávka - rozšíření implementace systému HelpDesk pro provozní oddělení OVS
29 1028 24.06.2013 Objednávka na zajištění datového připojení ÚMČ Praha 5 a příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 5
29 1029 24.06.2013 Pronájem pozemků parc. č. 386/1, 387/1, 401/1, 401/2, 402, 406/1, 406/2, 406/3, 410/1, 411 v k. ú. Motol o výměře 264.652 m2, k. ú. Motol, občanskému sdružení Golf club Praha
29 1030 24.06.2013 Pronájem pozemků parc. č. 3939/1, 3939/2, 3939/3 a 3939/4, k. ú. Smíchov, o celkové rozloze 3.291 m2 za účelem provozování sportovišť
29 1031 24.06.2013 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "FZŠ Barrandov II, V Remízku 919, Praha 5 - Hlubočepy, stavební úpravy spojené s vřazováním 2 tříd MŠ do objektu Záhorského 887 do 2 NP"
29 1032 24.06.2013 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "ZŠ a MŠ Barrandov I, Chaplinovo náměstí 1/615 - stavební úpravy spojené s vřazováním 2 tříd MŠ do pavilonu U 1"
29 1033 24.06.2013 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "ZŠ a MŠ Praha 5, Radlická 140/115 - stavební úpravy spojené s vřazováním třídy MŠ"
29 1034 24.06.2013 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Tyršova ZŠ a MŠ Praha 5, U Tyršovy školy 3/632 - stavební úpravy spojené s vřazováním třídy MŠ"
29 1035 24.06.2013 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "ZŠ a MŠ Praha 5, U Santošky 1/1007 - stavební úpravy spojené s vřazováním třídy MŠ"
29 1036 24.06.2013 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "MŠ Podbělohorská, Praha 5 - Košíře, úprava střechy, výměna oken v herně"
29 1037 24.06.2013 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "ZŠ Praha 5 - Košíře, Weberova 1090/1, stavební úpravy spojené s vřazováním třídy MŠ"