Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

30. zasedání rady dne 25.06.2013

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
30 1038 26.06.2013 Dětský sportovní den na Barrandově
30 1039 26.06.2013 Čerpání z vlastního investičního fondu v roce 2013 v Základní škole Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720
30 1040 26.06.2013 Čerpání z investičního fondu Mateřské školy, Praha 5 - Hlubočepy, Hlubočepská 90 v roce 2013
30 1041 26.06.2013 Čerpání z vlastního investičního fondu v roce 2013 ve Fakultní základní škole a mateřské škole Barrandov II při PedF UK, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 7/919
30 1042 26.06.2013 Žádost o prominutí nedodržení podmínek pro poskytnutí slevy při odkoupení b. j. 208/7, K Vodojemu, k. ú. Smíchov a přiznání nároku na slevu z kupní ceny
30 1043 26.06.2013 Prodej bytové jednotky v domě-dvojbloku č. p. 865 a 866 Gabinova, k. ú. Hlubočepy
30 1044 26.06.2013 Realizace záměru prodeje bytové jednotky v domě-dvojbloku č. p. 1126 a 1127 Zahradníčkova 18 a 20, k. ú. Košíře
30 1045 26.06.2013 Návrh na zrušení usnesení RMČ č. 48/1828/2012 ze dne 4. 12. 2012 a návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu (půdní vestavba - nástavba)
30 1046 26.06.2013 Prodloužení NS na základě vyvěšeného záměru - společnost Magic Rainbow, s. r. o., nájemce NP umístěných v budově Na Hřebenkách 2765/3a, Praha 5
30 1047 26.06.2013 Prodloužení NS ve znění Dodatku č. 1 - Danilo Česal - Restaurátorská huť Dantik, nájemce NP umístěných v areálu Pod Žvahovem 463, Praha 5, na základě vyvěšeného záměru
30 1048 26.06.2013 Dar MČ Praha 5 - povodně
30 1049 26.06.2013 Petřínská 573/12 - žádost SVJ Petřínská 573/12 o souhlas MČ Praha 5, jako spoluvlastníka domu, s dostavbou výtahu a celkovou opravou rozvodů a pláště domu, včetně čerpání finančních prostředků z úvěru
30 1050 26.06.2013 Úhrada vzniklé škody na majetku ve výši 1.949 Kč způsobené několikadenním deštěm - sesuv části skály z pozemku parc. č. 1345/1 k. ú. Hlubočepy ve spoluvlastnictví MČ Praha 5 /podíl 72/138/
30 1051 26.06.2013 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 5
30 1052 26.06.2013 Oznámení o změně nájemce NP umístěných v poliklinice Barrandov, Krškova 807, Praha 5, na základě Smlouvy o prodeji části podniku uzavřené mezi společností ERB, spol. s. r. o. a společností NUTRIGENO s. r. o.
30 1053 26.06.2013 Uzavření Dodatku č. 2 ke stávající nájemní smlouvě ze dne 1. 3. 2000, ve znění dodatku č. 1, se společností NATO - PRAHA, spol. s r. o., nájemcem areálu Na Popelce 305, Praha 5, z důvodu zrušení příspěvkové organizace ZZ Smíchov
30 1054 26.06.2013 Žádost společnosti KOMTERM Čechy, s. r. o., o posunutí účinnosti nájemní smlouvy uzavřením Dodatku č. 1 k NS
30 1055 26.06.2013 Žádost společnosti Medifin a. s. o souhlas s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o smlouvě o podnájmu nebytového prostoru se společností NZZ praktik s. r. o. a o souhlas s umístěním sídla společnosti NZZ praktik s. r. o. na adrese Kartouzská 204/6, Praha
30 1056 26.06.2013 Finanční příspěvek na výrobu a umístění pamětní desky - Karel Teige
30 1057 26.06.2013 Organizační a finanční zajištění výstavy Olga a Jiří Michálkovi "Spříznění volbou" v Galerii Portheimka
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 43