Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

26. zasedání rady dne 11.06.2013

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
26 905 14.06.2013 Návrh na revokaci usnesení RMČ č. 15/545/2013, bod I.10. ze dne 16. 4. 2013
26 906 14.06.2013 Návrh na pronájem volného bytu
26 907 14.06.2013 Předčasné ukončení školního roku 2012/2013 z důvodu vyhlášení ředitelského volna
26 908 14.06.2013 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 smlouvy č. 0016/0/OŠKS/13 - spolupořadatelství Klamoklání 2013, změna termínu konání akce
26 909 14.06.2013 Provoz školních družin v době letních prázdnin ve školním roce 2012/2013
26 910 14.06.2013 Smlouva o výpůjčce movitého majetku (vybavení školní kuchyně a jídelny) v budově Plzeňská 117/39, Praha 5, Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s. r. o. - revokace usnesení RMČ č. 5/178/2013 v úpravě znění přílohy č. 5 a 6
26 911 14.06.2013 Žádosti o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
26 912 14.06.2013 Návrh znění "Smlouvy o nájmu bytu pro zaměstnance ÚMČ Praha 5" a návrh na pronájem bytu
26 913 14.06.2013 Doplnění usnesení Rady MČ Praha 5 č. 5/157/2013 ze dne 5. 2. 2013
26 914 14.06.2013 Revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 23/893/2013 ze dne 4. 6. 2013
26 915 14.06.2013 Žádost o finanční příspěvek na celostátní hry sluchově postižených žáků
26 916 14.06.2013 Změna zapisovatelky etnické komise
26 917 14.06.2013 Záštita JUDr. Petra Lachnita, 1. zástupce starosty MČ Praha 5 nad akcí pořádanou o. s. OSA Panda-Praha "Den s Pandičkou" dne 8. 9. 2013 a poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč
26 918 14.06.2013 Finanční příspěvek Svazu diabetiků ČR - územní organizaci pro Prahu 1, 5, 6, 13, 16, 17 na činnost organizace a edukační preventivní pobyt v roce 2013
26 919 14.06.2013 Finanční příspěvek RomPraha o. s. na projekt "Akce pro neorganizované děti a mládež"
26 920 14.06.2013 Dohoda o ukončení nájmu NP na základě žádosti nájemce NP umístěných v areálu Klikatá 1238/90c, Praha 5
26 921 14.06.2013 Žádost o stanovisko ke dvěma souvisejícím směnám pozemků v k. ú. Jinonice v rámci akce "Rekonstrukce ulice Na Hutmance a Jinonická"
26 922 14.06.2013 Žádost o stanovisko k prodeji zastavěného pozemku parc. č. 298/151 o výměře 981 m2 v k. ú. Motol ve vlastnictví hl. m. Prahy vlastníkům bytového domu č. p. 303
26 923 14.06.2013 Dohoda o využití pozemku parc. č. 5062, k. ú. Smíchov (předpolí Dětského ostrova) za účelem umístění pódia o rozloze 5x5x1 m
26 924 14.06.2013 Žádosti o uzavření splátkové dohody a žádosti o prominutí poplatku z prodlení
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 49