Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

15. zasedání rady dne 16.04.2013

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
15 538 18.04.2013 Návrh na vyřazení žádosti o pronájem bytu z evidence žadatelů ze sociálních důvodů
15 539 18.04.2013 Návrh na revokaci usnesení RMČ č. 10/357/2013, bod I. 4. ze dne 12. 3. 2013
15 540 18.04.2013 Žádosti o slevu z nájmu bytu
15 541 18.04.2013 Žádost o pronájem jiného obecního bytu
15 542 18.04.2013 Žádosti o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě a rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící
15 543 18.04.2013 Žádost o přihlášení do společné domácnosti
15 544 18.04.2013 Návrh na podání žaloby na vyklizení bytu
15 545 18.04.2013 Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
15 546 18.04.2013 Žádost o přechod nájmu bytu
15 547 18.04.2013 Žádosti o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
15 548 18.04.2013 Návrh projektu "pracovní setkání se zástupci škol MČ Praha 5"
15 549 18.04.2013 Pořádání akce Den dětí ve spolupráci s Městskou policií a hasičským záchranným sborem dne 6. 6. 2013 v parku Sacre Coeur pod záštitou starosty Ing. Miroslava Zeleného a 1. zástupce starosty JUDr. Petra Lachnita
15 550 18.04.2013 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, nám. 14. října 11, Praha 5
15 551 18.04.2013 Žádost pro poskytnutí účelové dotace z rozpočtu HMP v oblasti plánování sociálních služeb
15 552 18.04.2013 Výstava obrazů malíře z partnerského města Újbudy v galerii ÚMČ Praha 5 Štefánikova 13,15 - květen 2013
15 553 18.04.2013 Pořádání akce Den dětí ve spolupráci s Městskou policií a hasičským záchranným sborem dne 6. 6. 2013 v parku Sacre Coeur pod záštitou starosty Ing. Miroslava Zeleného a 1. zástupce starosty JUDr. Petra Lachnita
15 554 18.04.2013 Pořádání a záštita JUDr. P. Lachnita, 1. zástupce starosty nad akcí "Den dětí" v jeslích Okrouhlík, Praha 5, Na Hřebenkách 3
15 555 18.04.2013 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 942/51, 942/56 a 942/118, k. ú. Hlubočepy ve svěřené správě MČ Praha 5 pro PREdistribuce a. s.
15 556 18.04.2013 Žádost o vyhotovení Dohody o využití pozemku parc. č. 1456, k. ú. Jinonice svěřená správa MČ Praha 5
15 557 18.04.2013 Žádost o prodej části pozemku parc. č. 387/1 v k. ú. Motol
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 55