Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

6. zasedání rady dne 08.02.2013

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
6 191 13.02.2013 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 0021/0/OMI/12
6 192 13.02.2013 Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 0020/0/OMI/12
6 193 13.02.2013 Rozpočet na rok 2013 - změny v souvislosti s organizační změnou ÚMČ Praha 5
6 194 13.02.2013 Návrh na jmenování JUDr. Jana Dufka zástupcem tajemníka ÚMČ Praha 5
6 195 13.02.2013 Návrh na poskytnutí náhradního bytu
6 196 13.02.2013 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Zpracování znaleckých posudků o ceně bytů včetně souvisejících činností nutných pro vypracování znaleckých posudků (zejména zpracování "prohlášení vlastníka budovy")"
6 197 13.02.2013 Revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 4/124/2013 ze dne 29. 1. 2013
6 198 13.02.2013 Záštita starosty MČ Praha 5 Ing. Miroslava Zeleného nad 15. ročníkem šachového turnaje "Turnaj kosmonautů" a finanční příspěvek na akci
6 199 13.02.2013 Záměr pronájmu pozemků parc. č. 386/1, 387/1, 401/1, 401/2, 402, 406/1, 406/2, 406/3, 410/1, 411 v k. ú. Motol o výměře 264.652 m2 a pozemků parc. č. 408/1, 408/2, 416/4 k. ú. Motol, o výměře 94.852m2, celkem 359.504m2 občanskému sdružení Golf club Praha
6 200 13.02.2013 Záměr pronájmu pozemků parc. č. 3939/1, 3939/2, 3939/3 a 3939/4, k. ú. Smíchov, o celkové rozloze 3.291 m2 za účelem provozování sportovišť
6 201 13.02.2013 Ukončení pronájmu NP dohodou a uzavření nové nájemní smlouvy za podíl MČ Praha 5 na pronájem prodejny v nemovitosti Plzeňská 92/195, k. ú. Košíře, Praha 5
6 202 13.02.2013 Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5 v termínu od 16. 1. do 31. 1. 2013
6 203 13.02.2013 Kupní smlouva na nákup 1 ks frankovacího stroje Neopost IJ a Návrh smlouvy o poskytování komplexního záručního, mimozáručního a pozáručního servisu frankovacího stroje Neopost IJ 50
6 204 13.02.2013 Slavnosti k 110. výročí vzniku Smíchova