Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

11. zasedání rady dne 19.03.2013

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
11 376 21.03.2013 Prodej bytů podle zákona č. 72/1994 Sb. a Zásad pro prodej bytů MČ Praha 5, schválených ZMČ 16/41/2012 dne 3. 4. 2012 - vzor kupní smlouvy na odkoupení bytové jednotky
11 377 21.03.2013 Záštita Ing. Jiřího Vejmelky, zástupce starosty MČ Praha 5, nad akcí "Oblastní kolo dopravní výchovy dětí - dopravní soutěž mladých cyklistů" pro MČ Praha 5
11 378 21.03.2013 Návrh jmenování Mgr. Kateřiny Kulíškové, vedoucí OŠKS, členem konkurz. komise na obsazení funkce ředitele/ředitelky Zařízení pro děti-cizince, diagnostický ústav, středisko výchovné péče a základní škola, Praha 5, Radlická 30. Konkurz. řízení vypsalo MŠMT
11 379 21.03.2013 Záměr prodeje b. j. 866/03 v domě-dvojbloku č. p. 865 a 866 Gabinova, k. ú. Hlubočepy
11 380 21.03.2013 Nová žádost o prominutí nedodržení lhůty 60ti dnů pro přijetí nabídky na odkoupení b. j. domu č. p. 1301 a přiznání nároku na slevu z kupní ceny
11 381 21.03.2013 Návrh na revokaci usnesení RMČ č. 49/1865/2012, bod I.6. ze dne 11. 12. 2012
11 382 21.03.2013 Žádost Základní umělecké školy ALA BOHEMICA, s. r. o., zastoupené Mgr. Radkem Zdráhalem, ředitelem školy, o souhlas k působení na území MČ Praha 5
11 383 21.03.2013 Žádost společnosti PVS a. s. o souhlas se Smlouvou o právu provést stavbu "Obnova vodovodních řadů ul. Nádražní a okolí, Praha 5, č. akce 1/4/973/00" a podepsání plné moci
11 384 21.03.2013 SVM MHMP žádá o stanovisko k úplatnému převodu (event. pronájmu) zastavěných pozemků parc. č. 575/6, 575/7 a 575/10 o celkové výměře 226 m2 v k. ú. Radlice ve vlastnictví hl. m. Prahy.
11 385 21.03.2013 Záštita radního Marka Kukrle nad přednáškou na téma Detoxikace organizmu
11 386 21.03.2013 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 0038/0/OVV/10 o provádění výuky cizích jazyků ve smyslu ustanovení § 269 odst. 2 obchodního zákoníku, zákon 513/1991 Sb., jehož předmětem je prodloužení termínu jazykové výuky
11 387 21.03.2013 Změny v komisích Rady MČ Praha 5
11 388 21.03.2013 Vyúčtování grantových darů přidělených v roce 2012 v rámci grantového řízení "Podaná ruka" a "Bezpečná pětka", vyúčtování grantů v rámci programu J5 v oblasti sociální a neinvestičních příspěvků schválených v ZMČ
11 389 21.03.2013 Společné dopoledne dětí z mateřské školy Kořenského a strážníků Městské policie Praha 5 konané dne 18. 4. 2013
11 390 21.03.2013 Společné dopoledne dětí z mateřské školy U Krtečka a strážníků Městské policie Praha 5 konané dne 12. 4. 2013
11 391 21.03.2013 Společné dopoledne dětí z mateřské školy Barrandov a strážníků Městské policie Praha 5 konané dne 10. 4. 2013
11 392 21.03.2013 Záštita starosty MČ Praha 5 Ing. Miroslava Zeleného nad charitativní akcí "Rotary dragon boat" - závody dračích lodí
11 393 21.03.2013 Informace o stavu "půdních vestaveb" v domě čp. 729 k. ú. Smíchov na adrese Janáčkovo nábř. 31, Praha 5
11 394 21.03.2013 Informace o problematice průkazu energetické náročnosti budovy ve vztahu k bytovým domům ve svěřené správě MČ P5 zejména k domům již schváleným k prodeji oprávněným nájemcům
11 395 21.03.2013 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku - Sboru Jednoty bratrské v Praze za účelem pořádání ,,Dětského dne"
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 36