Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

9. zasedání rady dne 05.03.2013

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
9 313 08.03.2013 Návrh na pronájem volného bytu
9 314 08.03.2013 Povolení výjimek z počtu dětí na třídu MŠ pro školní rok 2013/2014 v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 5
9 315 08.03.2013 Povolení výjimek z počtu dětí na třídu MŠ pro školní rok 2013/2014 v mateřských školách při ZŠ zřizovaných MČ Praha 5
9 316 08.03.2013 Žádost o uzavření splátkové dohody
9 317 08.03.2013 Žádost o souhlas se smlouvou o právu provést stavbou pro akci "Obnova vodovodních řádů, v ul. Nad Koulkou a okolí, Praha 5, č. akce 1495500" na dotčený pozemek parc. č. 4924/1, k. ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy
9 318 08.03.2013 Žádost o prodloužení lhůty splatnosti kupní ceny, prominutí smluvní pokuty a přiznání nároku na slevu z kupní ceny, při prodeji b. j. č. p. 479
9 319 08.03.2013 Záměr prodeje b. j. 653/2 v domě - dvojbloku č. p. 653 a 654 Renoirova 18, 20, k. ú. Hlubočepy, oprávněnému nájemci
9 320 08.03.2013 Revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 2/48/2012 ze dne 17. 1. 2012, změna ceny bytové jednotky 1721/02
9 321 08.03.2013 Termín konání kulturní akce Dny evropského dědictví 2013 (EHD 2013)
9 322 08.03.2013 Změna grantových pravidel MČ Praha 5 pro rok 2013
9 323 08.03.2013 Vyhlášení grantů v oblasti kultury na rok 2013
9 324 08.03.2013 Vyhlášení grantů v oblasti sportu na rok 2013
9 325 08.03.2013 Odpis pohledávek za nájemci bytů
9 326 08.03.2013 Žaloby na dlužníky z nebytových prostor
9 327 08.03.2013 Žádost o vyhotovení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy O zřízení věcného břemene a dohody O využití pozemku parc. č. 4896/3, k. ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5
9 328 08.03.2013 Žádost o souhlas se smlouvou o smlouvě budoucí O zřízení věcného břemene a dohody O užívání pozemku parc. č. 364, Radlice ve vlastnictví MČ Praha 5
9 329 08.03.2013 Žádost o souhlas se smlouvou o smlouvě budoucí O zřízení věcného břemene a dohody O užívání pozemků parc. č. parc. č. 1793/2, 1794, 1795/2, 1798/351, 1798/3, 1798/350, 1798/109 a 1798/84, k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví MČ Praha 5
9 330 08.03.2013 Záštita JUDr. Petra Lachnita, 1. zástupce starosty MČ Praha 5, nad čtvrtým ročníkem celostátní soutěže majitelů asistenčních psů a nad devátým ročníkem ve výkonu vodících psů 2013
9 331 08.03.2013 Přehled provozu jeslí Na Hřebenkách 3, Praha 5 - zařízení Centra sociální a ošetřovatelské pomoci, v průběhu letních prázdnin
9 332 08.03.2013 Zpráva Odboru sociální problematiky a prevence kriminality o činnosti v oblasti protidrogové prevence na území MČ Praha 5 za období říjen až prosinec 2012
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 38