Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

7. zasedání rady dne 19.02.2013

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
7 205 22.02.2013 Povolení výjimky z počtu dětí na třídu MŠ pro školní rok 2012/2013 v Mateřské škole, Praha 5 - Barrandov, Lohniského 851 zřizované MČ Praha 5
7 206 22.02.2013 Žádost Šachového klubu Smíchov o výpůjčku zasedací místnosti ZMČ Úřadu MČ Praha 5 za účelem konání šachových turnajů pro mládež a seniory v roce 2013
7 207 22.02.2013 Odpis pohledávek za nájemci bytů
7 208 22.02.2013 Odpis pohledávek z pronájmu nebytových prostor
7 209 22.02.2013 Zpráva z pracovní cesty v Harkány, Maďarsko na konferenci "Ochrana evropského kulturního dědictví" ve dnech 25. - 27. 1. 2013
7 210 22.02.2013 Žádosti o uzavření splátkových dohod a žádosti o prominutí poplatků z prodlení u nájemců bytů
7 211 22.02.2013 Žádosti o zrušení výpovědí z nájmu bytu
7 212 22.02.2013 Žádosti o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící
7 213 22.02.2013 Žádost o přechod nájmu bytu
7 214 22.02.2013 Návrh na revokaci usnesení Rady městské části Praha 5
7 215 22.02.2013 Žádost o souhlas se Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohody o užívání pozemku parc. č. 1512/1 a parc. č. 1512/10, k. ú. Košíře ve vlastnictví MČ Praha 5
7 216 22.02.2013 Žádost ZHMP o odejmutí svěřené správy majetku hl. m. Prahy Městské části Praha 5 - lesních pozemků parc. č. 1231/1, 1175, 1061/1 v k. ú. Hlubočepy, pozemku parc. č. 1076/2 v k. ú. Jinonice a pozemku parc. č. 499 v k. ú. Motol
7 217 22.02.2013 Návrh na uzavření tří "Dohod o skončení nájmu bytu"
7 218 22.02.2013 Žádost o prodej pozemku parc. č. 1487/3 v k. ú. Smíchov - zastavěného garáží ve vlastnictví žadatelů
7 219 22.02.2013 Žádost o zrušení předkupního práva k bytové jednotce 637/40, Bozděchova 9, č. p. 637, k. ú. Smíchov
7 220 22.02.2013 Prodej volných bytových jednotek ve Skupině I.
7 221 22.02.2013 Prodej volných bytových jednotek ve Skupině II.
7 222 22.02.2013 Prodej volných bytových jednotek ve Skupině III.
7 223 22.02.2013 Informace o vyhodnocení výběrového řízení obálkovou metodou volných bytových jednotek Skupiny IV.
7 224 22.02.2013 Dům-trojblok č. p. 208, 209 210, K Vodojemu - záměr prodeje půdní bytové jednotky oprávněným nájemcům
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 44