Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

5. zasedání rady dne 05.02.2013

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
5 147 07.02.2013 Schválení termínu konání 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 dne 14. března 2013
5 148 07.02.2013 Odblokování internetových stránek
5 149 07.02.2013 Stanovení místa, termínu a doby zápisu do mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 na školní rok 2013/2014
5 150 07.02.2013 Provoz školních družin v době jarních prázdnin ve školním roce 2012/2013
5 151 07.02.2013 Žádosti o uzavření splátkových dohod a žádosti o prominutí poplatků z prodlení u nájemců bytů
5 152 07.02.2013 Žádost o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
5 153 07.02.2013 Návrh na revokaci dvou usnesení Rady MČ Praha 5
5 154 07.02.2013 Záměr prodeje pozemku parc. č. 1805/3 v k. ú. Smíchov, pod garáží vlastníkovi stavby
5 155 07.02.2013 Odkoupení pozemku parc. č. 1975/1 v k. ú. Košíře - areál ZŠ Weberova
5 156 07.02.2013 Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 3717, k. ú. Smíchov, ve vlastnictví obce hl. m. Prahy, pozemku parc. č. 3716/2 a části pozemku parc. č. 3716/1, k. ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5
5 157 07.02.2013 Žádost o stanovisko ke směně pozemků parc. č. 2007/1, 2009/1, 2009/2, 2012/1 a 2015/2, k. ú. Jinonice ve vl. společnosti Rohlovský mlýn s. r. o. a pozemku parc. č. 4951/3, k. ú. Smíchov, ve vlastnictví obce hl. m. Prahy
5 158 07.02.2013 Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 920/70 a 920/71, k. ú. Košíře, z vlastnictví Bytového podniku Praha 5 s. p. v likvidaci
5 159 07.02.2013 Prodej bytové jednotky domu č. p. 2664 U Šalamounky 2, k. ú. Smíchov
5 160 07.02.2013 Žádost o prodej volné bytové jednotky č. 29/31 Nádražní 21, k. ú. Smíchov
5 161 07.02.2013 Žádost o prominutí nedodržení lhůty 60ti dnů pro přijetí nabídky na odkoupení b. j. 765/10 a přiznání nároku na slevu z kupní ceny
5 162 07.02.2013 Žádost o prominutí nedodržení lhůty 60ti dnů pro přijetí nabídky na odkoupení b. j. 2324/03 a přiznání nároku na slevu z kupní ceny
5 163 07.02.2013 Žádost o prominutí nedodržení lhůty 60ti dnů pro přijetí nabídky na odkoupení b. j. 512/08 a přiznání nároku na slevu z kupní ceny
5 164 07.02.2013 Návrh odpovědi na petici za obnovení funkčního autobusového spojení mezi oblastmi starý Barrandov a sídlištěm Barrandov
5 165 07.02.2013 Vyúčtování grantových darů Podpora a rozvoj podnikání na Praze 5 pro rok 2012
5 166 07.02.2013 SVM MHMP žádá o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 361 o výměře cca 19 m2 v k. ú. Radlice ve vlastnictví hl. m. Prahy
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 44