Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

4. zasedání rady dne 29.01.2013

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
4 117 31.01.2013 Návrh na pronájem volného bytu
4 118 31.01.2013 Návrh na zrušení usnesení RMČ týkajících se podání výpovědí z nájmu bytu
4 119 31.01.2013 Žádost o rozšíření nájemní smlouvy
4 120 31.01.2013 Návrh na revokaci usnesení Rady městské části Praha 5
4 121 31.01.2013 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
4 122 31.01.2013 Návrh na uzavření nové nájemní smlouvy
4 123 31.01.2013 Vyhlášení výběrového řízení na pořádání akcí se spoluúčastí MČ Praha 5 v oblasti kultury na rok 2013
4 124 31.01.2013 Záštita starosty Ing. Miroslava Zeleného nad akcí "Křtiny emu hnědých na Stanici přírodovědců"
4 125 31.01.2013 Informace o výsledku jednostranného zvýšení nájemného v bytech svěřených MČ Praha 5, na základě usnesení Rady MČ č. 27/1104/2012 ze dne 24. 7. 2012
4 126 31.01.2013 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Komplexní realizace převodu bytových jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb. ve 14 domech"
4 127 31.01.2013 Vyúčtování grantu na podporu sportu a tělovýchovy od MHMP v roce 2012 - Hřiště pro seniory v parku Sacré Coeur
4 128 31.01.2013 Vyúčtování grantu na podporu sportu a tělovýchovy od MHMP v roce 2012 - Hřiště pro seniory Barrandov
4 129 31.01.2013 Odpis pohledávek z pronájmu nebytových prostor
4 130 31.01.2013 Zpráva o činnosti Pečovatelské služby za rok 2012
4 131 31.01.2013 Pronájem POZEMKU pod garáží parc. č. 1487/3 a přístupové cesty parc. č. 1487/1, k. ú. Smíchov
4 132 31.01.2013 Koncepce udržitelného rozvoje školství 2013 - 2014
4 133 31.01.2013 Návrh na pověření Mgr. Radima Bureše k vedení Kanceláře starosty MČ Praha 5
4 134 31.01.2013 Jmenování Mgr. Jiřího Radila do funkce tajemníka Úřadu městské části Praha 5
4 135 31.01.2013 Úhrada nákladů na technické zhodnocení objektu (1. patro + přízemí) - Vysoká škola finanční a správní, o. p. s., IČ 26138077, nájemce objektu Vltavská 12/980, Praha 5
4 136 31.01.2013 Hlášení o pokroku v projektu e-Government
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 30