Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

3. zasedání rady dne 22.01.2013

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
3 66 24.01.2013 Návrh na poskytnutí slevy ze základního nájemného
3 67 24.01.2013 Návrh na přidělení 4 uvolněných bytů v Domě s pečovatelskou službou
3 68 24.01.2013 Č. p. 479 Janáčkovo nábřeží č. o. 37 - Prodej půdní bytové jednotky, k. ú. Smíchov včetně podílu na spol. prostorách domu a zastavěném pozemku oprávněnému nájemci
3 69 24.01.2013 Návrh Dohody o skončení nájmu bytu
3 70 24.01.2013 Zahájení projektu veřejné toalety v parku Sacré Coeur
3 71 24.01.2013 Společnost FORTE, s. r. o. žádá o souhlas se vstupem na pozemek parc. č. 437 v k. ú. Motol ve vlastnictví MČ Praha 5
3 72 24.01.2013 Dohoda o úpravě práv a povinností plynoucích pro smluvní strany MČ Praha 5 a družstvo Půdní byty Smíchov dohody ze zákona zřízeného věcného břemene podle § 28 písm. d) zákona č. 42/1992 Sb., v platném znění a ve znění pozdějších předpisů
3 73 24.01.2013 Smlouva o spolupráci ve věci kácení stromů na pozemku parc. č. 1935/98 a Smlouva o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 1935/98, k. ú. Košíře ve vlastnictví MČ Praha 5
3 74 24.01.2013 Odpis pohledávek za vyúčtování služeb z nebytových prostor
3 75 24.01.2013 Žádost o odpis pohledávek nájemci bytu
3 76 24.01.2013 Odpis pohledávek za nájemci bytů
3 77 24.01.2013 Změna v Komisi sportu Rady MČ Praha 5 - odvolání a jmenování zapisovatele
3 78 24.01.2013 Žádosti o prominutí poplatku z prodlení
3 79 24.01.2013 Žádosti o uzavření splátkových dohod a žádosti o prominutí poplatků z prodlení u nájemců bytů
3 80 24.01.2013 Informace o darech za rok 2012 přijatých mateřskými a základními školami zřizovanými MČ Praha 5 a KK Poštovka na základě darovacích smluv ve výši do 50,0 tis. Kč
3 81 24.01.2013 Návrh na revokaci usnesení RMČ č. 38/1538/2012, bod I.6. ze dne 16. 10. 2012
3 82 24.01.2013 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 29 Nádražní č. o. 21, k. ú. Smíchov
3 83 24.01.2013 Prodej bytových jednotek v domě č. p. 57, J. Plachty č. o. 29, k. ú. Smíchov
3 84 24.01.2013 Prodej bytových jednotek v domě-trojbloku č. p. 208, 209, 210 K Vodojemu č. o. 7, 9, 11, k. ú. Smíchov
3 85 24.01.2013 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 281, Brožíkova č. o. 6, k. ú. Košíře
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 51