Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

2. zasedání rady dne 15.01.2013

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
2 30 17.01.2013 SVM MHMP žádá o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 930/1 o výměře 130 m2, k. ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy
2 31 17.01.2013 Žádost SVM MHMP o stanovisko ke směně části pozemku parc. č. 780 (18 m2) a části pozemku parc. č. 2021/9 (23 m2) ve vlastnictví hl. m. Prahy, za část pozemku parc. č. 781 (62 m2) ve vlastnictví žadatele, vše v k. ú. Košíře
2 32 17.01.2013 Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení stavby - "Dostavba areálu Ital Auto s. r. o. - 2. etapa, Za Opravnou 186/1, Praha 5 - Motol"
2 33 17.01.2013 Žádost ZHMP o odejmutí svěřené správy majetku hl. m. Prahy městské části Praha 5 - stavby "Vodovodní řad pro veřejnou potřebu - ul. Pod Kesnerkou" a "Jednotná kanalizace pro veřejnou potřebu - ul. Pod Kesnerkou"
2 34 17.01.2013 Návrh na pronájem volného bytu
2 35 17.01.2013 Návrhy na uzavření dvou dohod o skončení nájmu bytu
2 36 17.01.2013 Revokace usnesení č. 49/1894/2012 ze dne 11. 12. 2012
2 37 17.01.2013 Návrh na revokaci usnesení RMČ č. 17/673/2012, bod I.5. ze dne 15. 5. 2012
2 38 17.01.2013 Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
2 39 17.01.2013 Informace o plnění plánu prodejů 2012
2 40 17.01.2013 Odpis pohledávek za nájemci bytů
2 41 17.01.2013 Rozpočet městské části Praha 5 na rok 2013 a rozpočtový výhled na roky 2014 - 2018
2 42 17.01.2013 Návrh odpovědí na petici rodičů žáků, pedagogů a přátel Základní školy a mateřské školy Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060
2 43 17.01.2013 Předání majetku pořízeného z rozpočtovaných prostředků zřizovatele do užívání Základní škole Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760
2 44 17.01.2013 Návrh na uzavření Dohody o narovnání a o skončení nájmu bytu
2 45 17.01.2013 Žádost o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící
2 46 17.01.2013 Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
2 47 17.01.2013 Žádost o přechod nájmu bytu
2 48 17.01.2013 Žádost o výměnu stávajícího obecního bytu za uvolněný obecní byt
2 49 17.01.2013 Prodloužení podnájemní smlouvy na jedno parkovací stání v OC Nový Smíchov pro Hygienickou stanici hl. m. Prahy
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 36