Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

1. zasedání rady dne 08.01.2013

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
1 1 10.01.2013 Odpis pohledávek za nájemci nebytových prostor
1 2 10.01.2013 Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy a návrh na odpis poplatků z prodlení z dlužného nájemného
1 3 10.01.2013 Návrh na uzavření "Dohody o skončení nájmu bytu"
1 4 10.01.2013 Žádost o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící
1 5 10.01.2013 Žádost o přechod nájmu bytu
1 6 10.01.2013 Žádost o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
1 7 10.01.2013 Odpis pohledávek za nájemci bytů
1 8 10.01.2013 Uplatnění sankce vůči společnosti Centra, a. s. za dodání nepřesných údajů
1 9 10.01.2013 Žádosti o uzavření splátkových dohod a žádosti o prominutí poplatků z prodlení u nájemců bytů
1 10 10.01.2013 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 809, Štěpařská č. o. 24, k. ú. Smíchov
1 11 10.01.2013 Rozpočtové provizorium MČ Praha 5 na rok 2013 - úprava výdajů
1 12 10.01.2013 Záštita starosty MČ Praha 5 Ing. Miroslava Zeleného a zastupitele Karla Novotného nad akcí V. MDA RIDE
1 13 10.01.2013 Úpravy rozpočtu městské části Praha 5 v roce 2012 o účelové transfery ze státního rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy
1 14 10.01.2013 Plán kontrolních výkonů pro rok 2013
1 15 10.01.2013 Zrušení usnesení Rady městské části Praha 5 na pronájem části oplocení za účelem umístění a provozování reklamních zařízení z důvodu odstoupení žadatele
1 16 10.01.2013 Pronájem nebytového prostoru - garáže v nemovitosti č. p. 107, k. ú. Smíchov na adrese Švédská 39, Praha 5 na základě oznámeného záměru pronájmu
1 17 10.01.2013 Jmenování členů Dramaturgické rady Komunitního centra Prádelna
1 18 10.01.2013 Změny v komisích Rady MČ Praha 5
1 19 10.01.2013 Žaloby o vyklizení bytů
1 20 10.01.2013 Smlouva o sponzorském daru na květinové vazby pro jubilanty s trvalým bydlištěm na Praze 5
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 29