Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

49. zasedání rady dne 11.12.2012

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
49 1848 20.12.2012 Žádost SVM MHMP o stanovisko k novému záměru využití pozemků parc. č. 320, 321/1-3, 322/1, 322/18 a 322/19 v k. ú. Motol ve vlastnictví hl. m. Prahy
49 1849 20.12.2012 SVM MHMP žádá o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 1280 o výměře 259 m2 a parc. č. 1281 o výměře 385 m2, oba v k.ú. Košíře ve vlastnictví hl. m. Prahy
49 1850 20.12.2012 SVM MHMP žádá o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 1753/7 k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy vlastníkovi nemovitosti na pozemku umístěné
49 1851 20.12.2012 SVM MHMP žádá o stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc. č. 1385/1, parc. č. 1385/2 a parc. č. 1385/5, k. ú. Košíře ve vlastnictví hl. m. Prahy
49 1852 20.12.2012 SVM MHMP žádá o stanovisko k pronájmu pozemku parc. č. 1073/1 o výměře 27 476 m2 v k. ú. Jinonice ve vlastnictví hl. m. Prahy
49 1853 20.12.2012 Smlouva o nájmu nebytových prostor s pronajímatelem Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5, pro organizačně - technické zajištění Volby prezidenta České republiky 2013
49 1854 20.12.2012 Smlouva o nájmu nebytových prostor s pronajímatelem Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování, Na Zlíchově 254/19, Praha 5, pro organizačně - technické zajištění Volby prezidenta České republiky 2013
49 1855 20.12.2012 Žádosti o prominutí poplatků z prodlení
49 1856 20.12.2012 Žádosti o uzavření splátkových dohod a žádosti o prominutí poplatků z prodlení u nájemců bytů
49 1857 20.12.2012 Návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu (půdní vestavba-nástavba)
49 1858 20.12.2012 Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
49 1859 20.12.2012 Žádosti o výměnu stávajícího obecního bytu za uvolněný obecní byt
49 1860 20.12.2012 Žádost o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě a zároveň žádost o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící
49 1861 20.12.2012 Žádosti o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící
49 1862 20.12.2012 Žádosti o souhlas s podnájmem bytu
49 1863 20.12.2012 Návrh na revokaci usnesení RMČ č. 42/1618/2012, bod I. 2. ze dne 6. 11. 2012
49 1864 20.12.2012 Návrh na revokaci usnesení RMČ č. 17/673/2012, bod I. 9. ze dne 15. 5. 2012
49 1865 20.12.2012 Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
49 1866 20.12.2012 Návrh na revokaci usnesení RMČ č. 17/673/2012, bod I. 11. ze dne 15. 5. 2012
49 1867 20.12.2012 Dodatek č. 1 k darovací smlouvě číslo 0051/0/OSK/2012 RomPraha
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 48