Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

36. zasedání rady dne 09.10.2012

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
36 1479 11.10.2012 Odpis pohledávek za nájemci bytů
36 1480 11.10.2012 Informace o plnění plánu prodejů 2012
36 1481 11.10.2012 Návrh na uzavření "Dohody o skončení nájmu bytu"
36 1482 11.10.2012 Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č. p. 2173 nám. 14 října č. o. 10, k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů
36 1483 11.10.2012 Návrh na pověření Bc. Ivety Kulíškové k vedení Kanceláře starosty Úřadu městské části Praha 5
36 1484 11.10.2012 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Zpracování monitorovacích zpráv a příloh monitorovacích zpráv spojených s realizací projektu "Rozvoj služeb e-Governmentu ÚMČ Praha 5"
36 1485 11.10.2012 Uzavření Dohody o provedení změny stavby se společností Česká spořitelna, a. s., IČ 45244782, nájemcem NP umístěných v budově Štefánikova 247/17, Praha 5, k. ú. Smíchov
36 1486 11.10.2012 Přehled změn, ke kterým došlo v průběhu realizace oprav
36 1487 11.10.2012 Přehled změn, ke kterým došlo v průběhu realizace investičních akcí
36 1488 11.10.2012 Vyřazení nehmotného majetku MČ Praha 5 z majetkové a účetní evidence
36 1489 11.10.2012 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohoda o užívání pozemku parc. č. 1020/120, k. ú. Hlubočepy
36 1490 11.10.2012 Žádost SVM MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 18/7, k. ú. Motol ve vlastnictví hl. m. Prahy
36 1491 11.10.2012 Kontrola plnění usnesení Rady MČ Praha 5 v termínu od 16. 9. do 30. 9. 2012
36 1492 11.10.2012 Přehled rozpočtových opatření
36 1493 11.10.2012 Žádost SVM MHMP o stanovisko k prodeji zastavěného pozemku parc. č. 942/16 v k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy
36 1494 11.10.2012 Dohoda o využití části pozemku parc. č. 90 v k. ú. Smíchov za účelem vytěžování neprovozovaných metalických kabelů společnosti Telefónica Czech Republic, a. s.
36 1495 11.10.2012 Pravidla nakládání s volnými byty v domech svěřených MČ Praha 5
36 1496 11.10.2012 Návrh na uzavření 2 nájemních smluv
36 1497 11.10.2012 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu
36 1498 11.10.2012 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 479 Vrchlického č. o. 51, k. ú. Košíře
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 40