Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

34. zasedání rady dne 25.09.2012

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
34 1394 27.09.2012 Žádost SVM MHMP o stanovisko k záměru úplatného převodu trafostanice TS4185 včetně pozemku parc. č. 1978/8 v k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy společnosti PREdistribuce, a. s.
34 1395 27.09.2012 Žádost SVM MHMP o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 5019/11 o výměře cca 100 m2, k. ú. Smíchov, včetně stavby bez č. p. ve vlastnictví hl. m. Prahy
34 1396 27.09.2012 Žádost SVM MHMP o stanovisko k pronájmu pozemků parc. č. 1039/5 a 1674/3, oba v k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy dětskému oddílu Sportík - Český svaz ochranářů přírody
34 1397 27.09.2012 Žádost SVM MHMP o stanovisko k pronájmu části (40 m2) pozemku parc. č. 1472/10 o celkové výměře 306 m2 v k. ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy
34 1398 27.09.2012 Žádost SVM MHMP o stanovisko ke směně části pozemku parc. č. 333/1 o výměře cca 35m2 ve vlastnictví SVJ pro dům Pechlátova 340/27 za část pozemku parc. č. 334 o výměře cca 35m2 ve vlastnictví hl. m. Prahy, oba v k. ú. Radlice
34 1399 27.09.2012 U Šalamounky 2, č. p. 2664 - prohlášení vlastníka o vymezení jednotek podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů
34 1400 27.09.2012 Záměr prodeje bytů ve 14 domech podle zákona č. 72/1994 Sb. a Zásad pro prodej bytů městské části Praha 5 a 4 domů jako celek podle Zásad pro prodej domů městské části Praha 5, schválených usnesením ZMČ 16/41/201 z 3. 4. 2012
34 1401 27.09.2012 U Malvazinky 22, č. p. 149, k. ú. Smíchov, realizace záměru prodeje bytových jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb.
34 1402 27.09.2012 Návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu
34 1403 27.09.2012 Schválení programu 20. zasedání Zastupitelstva MČ P5, které se koná dne 16. 10. 2012 od 13 hodin
34 1404 27.09.2012 Žádost o uzavření splátkové dohody a žádost o prominutí poplatků z prodlení u nájemce bytu
34 1405 27.09.2012 Odpis pohledávek za nájemcem nebytových prostor
34 1406 27.09.2012 Uzavření splátkové dohody s dlužníkem
34 1407 27.09.2012 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 381 k. ú. Smíchov
34 1408 27.09.2012 Žádost o revokaci usnesení RMČ č. 39/1268/2010 - záměr prodeje pozemku parc. č. 1731 k. ú. Košíře vlastníkovi stavby
34 1409 27.09.2012 Žádost o prodej pozemku parc. č. 1861 v k. ú. Smíchov vlastníkovi domu č. p. 1678
34 1410 27.09.2012 Žádost o odsvěření pozemků městské části Praha 5 - části pozemku parc. č. 3987/1, 3986/3 a 3981, k. ú. Smíchov
34 1411 27.09.2012 Smlouva o zřízení věcného břemene práva chůze - dům č. p. 434 k. ú. Smíchov spolu se souvisejícím pozemkem parc. č. 118/1 - Malátova 11, Praha 5
34 1412 27.09.2012 Žádost ZHMP o svěření pozemků parc. č. 438, 439/1 a 440/1 vše v k. ú. Motol
34 1413 27.09.2012 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro Telefónica Czech Republic, a. s. a udělení plné moci pro odbor památkové péče MHMP
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 37