Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

32. zasedání rady dne 11.09.2012

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
32 1339 13.09.2012 Pověření k výkonu funkce tajemníka Úřadu městské části Praha 5
32 1340 13.09.2012 Žádost o poskytnutí slevy ze základního nájemného
32 1341 13.09.2012 Návrh na pronájem uvolněného bytu
32 1342 13.09.2012 Záštita Mgr. Martiny Atlasové, zastupitelky MČ Praha 5 a Mgr. Diany Bubníkové, zastupitelky MČ Praha 5 nad akcí "Minigolfový turnaj"
32 1343 13.09.2012 Bezúplatný převod majetku z MŠ Kudrnova na ZŠ Weberova - příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 5
32 1344 13.09.2012 Žádost o směnu částí pozemků parc. č. 4748/1, k. ú.Smíchov (díl b) ve vlastnictví soukromé osoby a části pozemku parc. č. 4748/4, k. ú. Smíchov (díl a) ve vlastnictví MČ Praha 5
32 1345 13.09.2012 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2958/2 a 2949, k. ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5
32 1346 13.09.2012 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohoda o užívání pozemku parc. č. 2089/6, k. ú. Košíře
32 1347 13.09.2012 Návrh na jmenování Mgr. Kateřiny Kulíškové vedoucí Odboru školství, kultury a sportu ÚMČ Praha 5
32 1348 13.09.2012 Odpis neopravitelně poškozeného notebooku člena zastupitelstva RNDr. Jana Martince, CSc.
32 1349 13.09.2012 Zpráva ze setkání řídící skupiny a skupin pracovních za účelem seznámení členů s Návrhem střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na období 2013-2015
32 1350 13.09.2012 Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 2048/3, k. ú. Košíře z vlastnictví Bytového podniku Praha 5 s. p. v likvidaci
32 1351 13.09.2012 Žádosti o odpuštění poplatků z prodlení
32 1352 13.09.2012 Příspěvek na III. ročník výtvarné soutěže pro Fakultní základní školu Barrandov II při PedF UK, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 7/919
32 1353 13.09.2012 Záměr pronájmu nebytového prostoru v ul. Vrchlického 5/161, Praha 5 a záměr pronájmu pozemku parc. č. 1388, k. ú. Košíře pro firmu EUROSPEED czech s. r. o.
32 1354 13.09.2012 Nepeněžitý dar pro Policii ČR - Obvodní ředitelství Praha II"
32 1355 13.09.2012 Návrh smlouvy o výpůjčce pozemků mezi MČ Praha 5 a MHMP
32 1356 13.09.2012 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Oprava fasády a pavlačí - Elišky Peškové 333/7, Praha 5 - Smíchov"
32 1357 13.09.2012 Nepeněžitý dar pro Městskou policii hl. m. Prahy - Obvodní ředitelství Praha 5
32 1358 13.09.2012 Přehled rozpočtových opatření