Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

31. zasedání rady dne 04.09.2012

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
31 1261 06.09.2012 Přehled o hospodaření městské části Praha 5 za I. pololetí roku 2012
31 1262 06.09.2012 Realizace záměru prodeje b. j. 314/3 v domě č. p. 314 Arbesovo náměstí č. o. 10, k. ú. Smíchov oprávněnému nájemci
31 1263 06.09.2012 Realizace záměru prodeje b. j. 665/14 v domě č. p. 665 V Lesíčku č. o. 1, k. ú. Smíchov oprávněnému nájemci
31 1264 06.09.2012 Realizace záměru prodeje b. j. 164/14 v domě č. p. 164 Mahenova č. o. 2 , k. ú. Košíře oprávněnému nájemci
31 1265 06.09.2012 Žádosti nájemců bytů o poskytnutí slev ze základního nájemného
31 1266 06.09.2012 Návrh na pronájem uvolněného bytu
31 1267 06.09.2012 Č. p. 512 Zborovská č. o. 40 - záměr prodeje 1 půdní bytové jednotky oprávněnému nájemci
31 1268 06.09.2012 Č. p. 406 Lidická č. o. 41 - záměr prodeje 1 půdní bytové jednotky oprávněnému nájemci
31 1269 06.09.2012 Č. p. 761 Nádražní č. o. 52 - záměr prodeje 1 půdní bytové jednotky oprávněnému nájemci
31 1270 06.09.2012 Odpis pohledávek za nájemci nebytových prostor
31 1271 06.09.2012 Pokuta za opožděné tvrzení daně
31 1272 06.09.2012 Žádost o vyhotovení Smlouvy o právu provést dočasnou stavbu na pozemku parc. č. 1484/81, k. ú. Košíře ve vlastnictví MČ Praha 5
31 1273 06.09.2012 Žádost společnosti PROJEKTING, s. r. o. o souhlas s uložením telekomunikačního vedení do pozemku parc. č. 942/211 k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví MČ Praha 5
31 1274 06.09.2012 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohoda o užívání pozemku parc. č. 3067/6 a 3070, k. ú. Smíchov
31 1275 06.09.2012 Smlouva o spolupráci ve věci kácení stromů na pozemku parc. č. 1976/1, k. ú. Košíře ve vlastnictví MČ Praha 5
31 1276 06.09.2012 Žádost SVM MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 1798/354 o výměře 55 m2 (TS-5509) a parc. č. 890/11 o výměře 60 m2 (TS-4186) k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy společnosti PREdistribuce, a. s.
31 1277 06.09.2012 Revokace usnesení 12/1/2012 ze dne 12. 7. 2012 - stanovisko k prodeji částí pozemků parc. č. 4963/1 a 2380/1 a 4963/3, k. ú. Smíchov z vlastnictví hl. m. Prahy
31 1278 06.09.2012 Žádost SVM MHMP o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 689/1 a 689/18 o výměře cca 15 m2, k. ú. Košíře ve vlastnictví hl. m. Prahy za účelem zřízení přístřešku pro jízdní kola/moto
31 1279 06.09.2012 Žádost SVM MHMP o stanovisko ke směně pozemků
31 1280 06.09.2012 Žádost SVM MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 1753/7 v k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy společnosti A.H.W., a. s. - vlastník provozně kancelářských budov na pozemku umístěných
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | Další > >> 1 - 20 z 78