Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

25. zasedání rady dne 22.06.2012

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
25 951 03.07.2012 Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5 v termínu od 1. 6. do 15. 6. 2012
25 952 03.07.2012 Nařízení tajemníka č. 12/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na ÚMČ Praha 5
25 953 03.07.2012 Žádosti nájemců bytů o poskytnutí slev ze základního nájemného
25 954 03.07.2012 Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
25 955 03.07.2012 Návrh na uzavření dodatků k nájemním smlouvám na základě podaných žádostí o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
25 956 03.07.2012 Zmocnění statutárních zástupců MČ Praha 5 k samostatnému rozhodování o námitkách uchazečů proti zadávacím podmínkám veřejných zakázek
25 957 03.07.2012 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0016/0/ZOMI/12, uzavřené mezi MČ Praha 5 a firmou SAFFIN spol. s r. o. na provedení provizorního zajištění zábradlí na ploché střeše a opravu krytiny v objektu Ženské domovy, Radlická 2000/3, Praha 5
25 958 03.07.2012 Návrh platového výměru pro ředitelku Mateřské školy, Praha 5 - Košíře, Peroutkova 1004 s platností od 22. 6. 2012 v souladu s "Pravidly pro stanovení platových náležitostí ředitelům ZŠ a MŠ zřizovaných MČ Praha 5"
25 959 03.07.2012 Žádost o uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem nebytového prostoru na základě uzavřené smlouvy o prodeji podniku, NP - lékárna v nemovitosti č. p. 250 ulice Štefánikova č. o. 6, Praha 5 - k. ú. Smíchov, nájemce RNDr. Helena Havránková
25 960 03.07.2012 Pronájem volného nebytového prostoru - garáže na pozemku parc. č. 789/9 v k. ú. Smíchov na základě zveřejněného oznámení záměru pronájmu na úřední desce ÚMČ Praha 5
25 961 03.07.2012 Schválení znění smlouvy na podnájem mobilní kanceláře se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR
25 962 03.07.2012 Revokace usnesení č. 22/899/2012
25 963 03.07.2012 Revokace usnesení č. 22/895/2012 ze dne 12. 6. 2012 - Noc literatury 2012
25 964 03.07.2012 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "MŠ Praha 5 - Smíchov, Kroupova 2775 - Oprava krytiny stříšky nad zázemím kuchyně"
25 965 03.07.2012 Zadání realizace, týkající se opravy venkovního víceúčelového hřiště při objektu ZŠ a MŠ Barrandov, Chaplinovo nám. 615, Praha 5 - Hlubočepy
25 966 03.07.2012 Návrh na zadání veřejné zakázky s názvem: "Zajištění datových WAN VPN služeb, internetových služeb a pevných IP hlasových služeb pro městskou část Praha 5"
25 967 03.07.2012 Zrušení usnesení č. 24/921/2012 ze dne 19. 6. 2012 - Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Centra a. s. pro rok 2012 a ostatní zdaňované činnosti pro rok 2012
25 968 03.07.2012 Výběr dodavatelů na opravy objektů - výsledky výběru
25 969 03.07.2012 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615 - Oprava ZTI pavilon S (část)"
25 970 03.07.2012 Návrh na organizační změnu ÚMČ Praha 5, změna celkového počtu zaměstnanců ÚMČ Praha 5