Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

27. zasedání rady dne 24.07.2012

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
27 1052 26.07.2012 Výběr dodavatele na zajištění výkonu technické správy Aquaparku Barrandov - výsledek výběru
27 1053 26.07.2012 Vrácení žádosti o svěření pozemků v k. ú. Jinonice
27 1054 26.07.2012 Uplatnění reklamačních závad dle smlouvy o dílo na výstavbu venkovního bazénu Sportovního centra Barrandov
27 1055 26.07.2012 Žádost o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy - Jan Písecký, nájemce sportovního areálu V Stráni 485/11, Praha 5
27 1056 26.07.2012 Poplatky z prodlení, úroky z prodlení a smluvní pokuty u splátkových dohod uzavíraných formou notářského zápisu
27 1057 26.07.2012 Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
27 1058 26.07.2012 Žádost o souhlas s podnájmem bytu
27 1059 26.07.2012 Žádosti o uzavření nové nájemní smlouvy
27 1060 26.07.2012 Žádosti o pronájem obecního bytu na základě soudního rozhodnutí
27 1061 26.07.2012 Žádost o vyjmutí sklepa z nájemní smlouvy k bytu
27 1062 26.07.2012 Žádosti o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící
27 1063 26.07.2012 Žádosti o přechod nájmu bytu projednané na zasedání BK dne 28. 6. 2012
27 1064 26.07.2012 Žádosti o přechod nájmu bytu
27 1065 26.07.2012 Oznámení o prodeji části podniku na základě Smlouvy o prodeji části podniku mezi Janem Kohoutem a Tomášem Spálenkou, NP Plzeňská 129a/948, k. ú. Košíře, Praha 5
27 1066 26.07.2012 Revokace usnesení č. 26/1044/2012 ze dne 10. 7. 2012; výběr uchazeče o veřejnou zakázku s názvem "Mateřská škola, Praha 5 - Hlubočepy, Tréglova 780 - Dílčí oprava ZTI včetně výměny elektrických bojlerů"
27 1067 26.07.2012 Revokace usnesení č. 16/637/2012 ze dne 2. 5. 2012
27 1068 26.07.2012 Přehled rozpočtových opatření
27 1069 26.07.2012 Žádost o vyhotovení Smlouvy o právu provést dočasnou stavbu na pozemku parc.č. 1484/81, k.ú. Košíře ve vlastnictví MČ Praha 5
27 1070 26.07.2012 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Dohoda o užívání pozemku parc. č. 939/16 a 942/118, k. ú. Hlubočepy
27 1071 26.07.2012 Žádost SVM MHMP o stanovisko k prodeji částí pozemků parc. č. 4963/1 a 2380/1 a 4963/3, k. ú. Smíchov z vlastnictví hlavního města Prahy
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 59