Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

24. zasedání rady dne 19.06.2012

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
24 909 21.06.2012 Návrh na přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou
24 910 21.06.2012 Prodloužení platnosti Memoranda o smluvních vztazích mezi městskou částí Praha 5 a společností CENTRA a. s.
24 911 21.06.2012 Oprava číslování dodatku: Dodatek č. 1 ke smlouvě 51/0/OSS/05 o pronájmu, správě a údržbě serveru pro potřeby aplikace NEMO ze dne 31. 10. 2005 se nahrazuje nadpisem Dodatek č. 2
24 912 21.06.2012 Žádost SVM MHMP o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 298/168 v k. ú. Motol o výměře 125 m2 ve vlastnictví hl. m. Prahy
24 913 21.06.2012 Žádost SVM MHMP o stanovisko ke směně pozemků od ČD, a. s.
24 914 21.06.2012 Žádost o vyhotovení Smlouvy o právu provést stavbu na dotčený pozemek parc. č. 5043/8, k. ú. Smíchov ve vlastnictví MČ P5 pro komunikační přípojku společnosti Dial Telecom, a. s.
24 915 21.06.2012 Žádost o udělení souhlasu s umístěním sídla nově vznikající společnosti Národní Academie Barrandov o. p. s., zastoupené Michalem Kabele, na adrese Praha 5 - Hlubočepy, Krškova 807/21, PSČ 152 00
24 916 21.06.2012 Žádost o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
24 917 21.06.2012 Žádost o stanovisko k prodeji podílu 8/128 pozemků vše v k. ú. Košíře z vlastnictví Bytového podniku Praha 5 s. p. v likvidaci
24 918 21.06.2012 Žádost SVM MHMP o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 467/1, k. ú. Radlice z vlastnictví hl. m. Prahy
24 919 21.06.2012 Jednací řád a statuty komisí Rady MČ Praha 5
24 920 21.06.2012 Přehled rozpočtových opatření
24 921 21.06.2012 Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Centra a. s. pro rok 2012 a ostatní zdaňované činnosti pro rok 2012
24 922 21.06.2012 Záštita nad koncertem v rámci Svatováclavských slavností 2012 v kostele sv. Václava na Smíchově
24 923 21.06.2012 Návrh na vyřazení nákladů za nerealizované studie a projektové dokumentace z inventurního seznamu účtu 042/00 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
24 924 21.06.2012 Návrh na uzavření smlouvy o dílo - ZŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10 - elektroinstalace, výměna dlažby na chodbách, oprava suterénu
24 925 21.06.2012 Zpráva z akce "Den zdraví"
24 926 21.06.2012 Sportovní den Prahy 5 "O pohár MČ Praha 5" pro žáky základních škol Prahy 5
24 927 21.06.2012 Dny evropského dědictví 2012 (EHD 2012) - program
24 928 21.06.2012 Záštita zastupitelky Mgr. Martiny Atlasové nad výstavou "Architektura partnerského města Budapešť Újbuda"
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 42