Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

13. zasedání rady dne 11.04.2012

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
13 471 19.04.2012 Návrh na změnu termínu k provedení kontroly vedení evidence a provádění revizí vnitřních organizačních předpisů
13 472 19.04.2012 Návrh na jmenování Valerie Nekolové vedoucí Odboru bytů a privatizace ÚMČ Praha 5
13 473 19.04.2012 Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č. p. 918 U Královské louky č. o. 5, k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů
13 474 19.04.2012 Strakatého 7, prodej bytové jednotky č. 920/3 v domě č. p. 920, k. ú. Košíře
13 475 19.04.2012 Žádost o zrušení podání výpovědi z nájmu bytu
13 476 19.04.2012 Žádost o vrácení nájemného
13 477 19.04.2012 Žádost o sloučení bytů
13 478 19.04.2012 Žádosti nájemců bytů o rozšíření nájemní smlouvy
13 479 19.04.2012 Žádosti o prominutí poplatků z prodlení a uzavření splátkového kalendáře
13 480 19.04.2012 Žádosti o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
13 481 19.04.2012 Žádosti nájemců bytů o prodloužení nájemní smlouvy
13 482 19.04.2012 Přehled rozpočtových opatření
13 483 19.04.2012 Holečkova 2170/32 - realizace záměru prodeje bytového domu Holečkova 2170/32 - včetně příslušenství a pozemků parc. č. 3378 a 3379 k. ú. Smíchov dle "Pravidel" prodeje celých domů právnické osobě utvořené z oprávněných nájemců bytů
13 484 19.04.2012 Návrh na jmenování Bc. Lukáše Pokorného vedoucím Odboru správy veřejného prostranství ÚMČ Praha 5
13 485 19.04.2012 Žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti v bytě
13 486 19.04.2012 Žádost o uznání slevy z kupní ceny bytu
13 487 19.04.2012 Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5 v termínu od 16. 3. do 31. 3. 2012
13 488 19.04.2012 SVM MHMP žádá o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 375/3 o výměře 14 m2 v k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví hlavního města Prahy
13 489 19.04.2012 Žádost SVM MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 1370/15 v k. ú. Jinonice ve vlastnictví hlavního města Prahy
13 490 19.04.2012 Stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 764/9, k. ú. Jinonice ve vlastnictví obce hl. m. Prahy - dočasná příjezdová komunikace
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 36