Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

9. zasedání rady dne 13.03.2012

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
9 280 15.03.2012 Žádosti o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící
9 281 15.03.2012 Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
9 282 15.03.2012 Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
9 283 15.03.2012 Zřízení účelového bankovního účtu
9 284 15.03.2012 Žádost Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava Praha - Smíchov o výpůjčku zasedací místnosti ÚMČ Praha 5 za účelem konání akce " farní odpoledne" dne 24. 11. 2012 od 14:00 hod do 19:30 hod
9 285 15.03.2012 Předkupní právo - nabídka k odkoupení id. 129/216 pozemků při ul. Podbělohorská k. ú. Smíchov
9 286 15.03.2012 Prodej domů jako celek dle Zásad pro prodej domů MČ Praha 5, schválených ZMČ 9/8/2011 dne 26. 7. 2011 - vzor závazné nabídky, společného vyjádření a kupní smlouvy na odkoupení nemovitostí
9 287 15.03.2012 Návrh definitivního názvu nově budované stanice metra na trase V. A - Nemocnice Motol
9 288 15.03.2012 Žádosti o zrušení výpovědí z nájmu bytů
9 289 15.03.2012 Žádosti o slevu ze základního nájemného
9 290 15.03.2012 Žádost o přechod nájmu bytu a žádost o prominutí poplatků z prodlení z dlužného nájemného
9 291 15.03.2012 Žádost o sloučení bytů
9 292 15.03.2012 Žádosti nájemců bytů o poskytnutí slev ze základního nájemného
9 293 15.03.2012 Bytové záležitosti projednané na zasedání sociálního a zdravotního výboru
9 294 15.03.2012 Žádost Společenství vlastníků bytových jednotek Högerova 686,687 - Praha 5 o pronájem části pozemku parc. č. 942/56, k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví MČ Praha 5 za účelem zateplení štítových stěn domu + revitalizace lodžií
9 295 15.03.2012 Přehled rozpočtových opatření
9 296 15.03.2012 Žádost o vyhotovení Smlouvy o právu provést stavbu na dotčený pozemek parc. č. 90, k. ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 pro zřízení nové vodovodní přípojky
9 297 15.03.2012 Žádost Společenství vlastníků bytových jednotek Renoirova 623 - Praha 5 o pronájem části pozemku parc. č. 1020/120, k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví MČ Praha 5 za účelem revitalizace lodžií
9 298 15.03.2012 Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 1236/1, k. ú. Jinonice ve vlastnictví MČ Praha 5 pro výstavbu samoobslužné myčky automobilů
9 299 15.03.2012 Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích parc. č. 1484/80,1484/81, 1484/82, k. ú. Košíře ve vlastnictví MČ Praha 5 - "Viladomy na Farkáně"
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 57