Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

4. zasedání rady dne 31.01.2012

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
4 103 02.02.2012 Žádost Zastupitelstvu hlavního města Prahy o svěření pozemků parc. č. 1009, 1014, 1017, 1007/1 a 1007/3, k. ú. Jinonice
4 104 02.02.2012 Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č. p. 302 Musílkova č. o. 1, k. ú. Košíře, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů
4 105 02.02.2012 Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č. p. 889 Zborovská č. o. 46, k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů
4 106 02.02.2012 Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č. p. 1299 Na Neklance č. o. 30, k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů
4 107 02.02.2012 Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č. p. 637 Bozděchova č. o. 9, k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů
4 108 02.02.2012 Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č. p. 2070 Radlická č. o. 112, k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů
4 109 02.02.2012 Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č. p. 293 Na Bělidle č. o. 32, k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů
4 110 02.02.2012 Žádost o prodej části pozemku č. parc. 5043/5 v k. ú. Smíchov
4 111 02.02.2012 Zborovská 6, prodej id. 1/2 domu č. p. 1200 s id. 1/2 zastavěného pozemku parcel. č. 247, k. ú. Smíchov
4 112 02.02.2012 Vyřazení domu č. p. 251 Lidická č. o. 34, k. ú. Smíchov, ze seznamu domů určených k prodeji podle zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů
4 113 02.02.2012 Smlouva o právu provést stavbu na dotčené pozemky parc. č. 789/1, 792/1, 1456, k. ú. Jinonice ve vlastnictví hl. m. Prahy
4 114 02.02.2012 Žádosti o zrušení výpovědí z nájmu bytu
4 115 02.02.2012 Oznámení změny čísla bytu
4 116 02.02.2012 Žádosti nájemců o slevu z nájmu bytu
4 117 02.02.2012 Žádosti o prominutí poplatků z prodlení z dlužného nájemného
4 118 02.02.2012 Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy k bytu
4 119 02.02.2012 Žádost o přechod nájmu bytu
4 120 02.02.2012 Žádost o rozšíření nájemní smlouvy z důvodu privatizace
4 121 02.02.2012 Žádost o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
4 122 02.02.2012 Dodatek ke smlouvě s Komerční bankou, a. s.
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 34