Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

6. zasedání rady dne 21.02.2012

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
6 185 23.02.2012 Úprava směrné části ÚPn č. U 0916 v k. ú. Radlice, Rezidenční objekt Radlice - Na Farkáně IV
6 186 23.02.2012 Nové znění Volebního řádu a Jednacího řádu školských rad
6 187 23.02.2012 Prodej části pozemku parc. č. 372/1 k. ú. Radlice
6 188 23.02.2012 Bytové záležitosti projednané na zasedání sociálního a zdravotního výboru ZMČ Praha 5
6 189 23.02.2012 Kontrola plnění usnesení za období od 1. 2. do 15. 2. 2012
6 190 23.02.2012 Záštita radního MČ Praha 5 Marka Kukrle nad charitativně - společenskou akcí pro střední školu, základní školu a mateřskou školu pro sluchově postižené Holečkova
6 191 23.02.2012 Prodej 3 ks osobních automobilů, které jsou majetkem Městské části Praha 5 za nejvýhodnější nabídkovou cenu
6 192 23.02.2012 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce výpočetní techniky
6 193 23.02.2012 Služební cesta do Berlína - Neuköllnu dne 22. 2. 2012
6 194 23.02.2012 Výběr auditora pro projekt "Řízení lidských zdrojů v Praze 5"
6 195 23.02.2012 Účast ZŠ Nepomucká a ZŠ Kořenského v grantových řízeních Oranžová učebna a Oranžové schody vyhlášených Nadací ČEZ
6 196 23.02.2012 Změna celkového počtu zaměstnanců Úřadu MČ Praha 5
6 197 23.02.2012 Návrh na uplatnění žádostí Městské části Praha 5 o dotace z rezervy pro městské části zapracované v kapitole 1016 schváleného rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2012
6 198 23.02.2012 Vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky 10ti mateřských škol, příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 5
6 199 23.02.2012 Vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky sedmi základních škol, příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 5
6 200 23.02.2012 Informace o zápisu dětí do 1. tříd základních škol na školní rok 2012/2013
6 201 23.02.2012 Petice za zachování pobočky Městské knihovny Praha - knihovna Cibulka, Musílkova 68/325, Praha 5 - Košíře
6 202 23.02.2012 Stanovisko MČ Praha 5 k pořízení změny ÚPn č. Z 1267/06
6 203 23.02.2012 "Novostavba nebytového domu s bytem při ulici Libínská, Praha 5", dokumentace k územnímu řízení
6 204 23.02.2012 Stanovisko MČ Praha 5 k společnému jednání o návrzích celoměstsky významných změn III (CVZ III) Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (ÚPn)
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 24