Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

5. zasedání rady dne 14.02.2012

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
5 137 16.02.2012 Schválení programu 15. zasedání Zastupitelstva MČ P5 dne 21. února 2012 od 13 hod.
5 138 16.02.2012 Prodej bytové jednotky v domě-trojbloku č. p. 965 Pod Školou č. o. 4, č. p. 966 Pod Školou č. o. 2 a č. p. 967 Musílkova č. o. 2, k. ú. Košíře
5 139 16.02.2012 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 573 Petřínská č. o. 12, k. ú. Malá Strana
5 140 16.02.2012 Odpověď na petici "Petice Šalamounka"
5 141 16.02.2012 Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce příspěvkové organizace Kulturní klub Poštovka Praha 5, Zahradníčkova 1118/2
5 142 16.02.2012 Stanovení místa, termínu a doby zápisu do mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 na školní rok 2012/2013
5 143 16.02.2012 Návrh dodatku č. 4, smlouvy č. 26/0/KMČ/08 mezi MČ Praha 5, MČ Praha 1 a hl. m. Prahou, zastoupeným organizací ROPID na straně jedné a První Všeobecnou Člunovací Společností, s. r. o. na straně druhé
5 144 16.02.2012 Plán prevence kriminality Městské části Praha 5
5 145 16.02.2012 Finanční dar ve výši 5.000 Kč matce prvorozeného dítěte v roce 2012 s trvalým pobytem na území Městské části Praha 5
5 146 16.02.2012 Žádost o zvážení délky nájemní smlouvy
5 147 16.02.2012 Žádost o zrušení pronájmu sklepního prostoru
5 148 16.02.2012 Žádosti o přechod nájmu bytu
5 149 16.02.2012 Návrh na uzavření nové nájemní smlouvy
5 150 16.02.2012 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu
5 151 16.02.2012 Žádost o zrušení výpovědi z nájmu bytu
5 152 16.02.2012 Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu
5 153 16.02.2012 Žádost o slevu ze základního nájemného
5 154 16.02.2012 Žádosti o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící
5 155 16.02.2012 Žádost o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
5 156 16.02.2012 Bytové záležitosti projednané na zasedání sociálního a zdravotního výboru ZMČ
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 48