Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

2. zasedání rady dne 17.01.2012

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
2 39 19.01.2012 Podání žádosti o nadační příspěvek k Nadaci ČEZ na vybudování dětského hřiště v ulici Štěpánkova
2 40 19.01.2012 Žádost o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
2 41 19.01.2012 Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
2 42 19.01.2012 Žádosti o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící
2 43 19.01.2012 Návrh spolumajitelů domu Grafická 2337/30, Praha 5, na uzavření nájemních smluv
2 44 19.01.2012 Žádost Magistrátu hl. m. Praha o stanovisko k prodloužení 2 nájemních smluv uzavřených k bytům v majetku hl. m. Praha
2 45 19.01.2012 Uzavření smlouvy s Evropskou rozvojovou agenturou s. r. o.
2 46 19.01.2012 Pracovní cesta na zasedání Výboru městských částí a obvodů Svazu měst a obcí České republiky do Ústí nad Labem
2 47 19.01.2012 Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domů č. p. 493 Vrchlického č. o. 41 a 43, k. ú. Košíře, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů
2 48 19.01.2012 Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č. p. 1721 Ostrovského č. o. 12, k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů
2 49 19.01.2012 Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek domu č.p. 1722 Ostrovského č. o. 14, k. ú. Smíchov, podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů
2 50 19.01.2012 Vltavská 26, informace o neuskutečnění prodeje domu č. p. 350, se zastavěným pozemkem parcel. č. 444, k. ú. Smíchov
2 51 19.01.2012 Poskytnutí předchozího souhlasu k přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 250.000 Kč Základní škole waldorfské, Praha 5 - Jinonice, Butovická 228/9
2 52 19.01.2012 Žádost SVM MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 443/1, k. ú. Motol z vlastnictví hl. m. Prahy formou výběrového řízení
2 53 19.01.2012 Žádost SVM MHMP o stanovisko k pronájmu a následnému úplatnému převodu pozemku parc. č. 341/8 , k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví obce hl. m. Prahy z důvodu narovnání majetkoprávních vztahů
2 54 19.01.2012 Zbytný nemovitý majetek ve vlastnictví Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s. - pozemek parc. č. 1020/167, k. ú. Hlubočepy
2 55 19.01.2012 Žádosti nájemců bytů o poskytnutí slev ze základního nájemného
2 56 19.01.2012 U Malvazinky 22, č. p. 149, k. ú. Smíchov, dohoda o zrušení podílového spoluvlastnictví jednotek a záměr prodeje bytových jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb.
2 57 19.01.2012 NP Zborovská 1200/6, Praha 5 - k. ú. Smíchov - spolupodílový dům
2 58 19.01.2012 Průměrná meziroční míra inflace v roce 2011
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 37