Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení rady

1. zasedání rady dne 10.01.2012

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
1 1 19.01.2012 Bytové záležitosti projednané na zasedání sociálního a zdravotního výboru ZMČ dne 6. 12. 2011
1 2 19.01.2012 Úpravy rozpočtu městské části Praha 5 v roce 2011 o účelové transfery ze státního rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy
1 3 19.01.2012 Odpis pohledávky z pronájmu NP za společností ACER ZAHRADNÍCI, s. r. o. a společností BUMA, spol. s r. o.
1 4 19.01.2012 Odpis pohledávky z pronájmu NP za bývalými nájemci Davidem Pajerem - DIGITAL DARCROOM a Pavlem Rybářem
1 5 19.01.2012 Rozpočtové provizorium MČ Praha 5 na rok 2012 - úprava výdajů
1 6 19.01.2012 Prodej b. j. 999/12 v domě č. p. 999 Na Bělidle č. o. 11, k. ú. Smíchov oprávněnému nájemci
1 7 19.01.2012 Informace o plnění harmonogramu prodejů nemovitostí v roce 2012
1 8 19.01.2012 Prodej bytových jednotek v domě-dvojbloku č. p. 291 Lidická č. o. 40 a č. p. 292, Lidická č. o. 38, k. ú. Smíchov
1 9 19.01.2012 Prodej bytové jednotky v domě-trojbloku č. p. 965 Pod Školou č. o. 4, č. p. 966 Pod Školou č. o. 2 a č. p. 967 Musílkova č. o. 2, k. ú. Košíře
1 10 19.01.2012 Změny v komisích Rady městské části Praha 5
1 11 19.01.2012 Pracovní skupina zabývající se problematikou dopravy v klidu na území MČ Praha5
1 12 19.01.2012 Závěrečná hodnotící zpráva projektu "Více zeleně v Praze 5"
1 13 19.01.2012 Vyúčtování dotace z revolvingového fondu MŽP na Farmářské trhy v Praze 5
1 14 19.01.2012 Plnění úkolu z usnesení RMČ Praha 5 č. 34/1291/2006 z 5. 9. 2011 - dar 50. 000 Kč od a. s. České spořitelny - zajistit provedení akce "Strom do každé ulice", výsadba dřevin do ulice Zborovská a její spolufinancování z daru České spořitelny a. s.
1 15 19.01.2012 Schválení protokolu o předání a převzetí práv a závazků investora k investiční akci "Vybudování kanalizace Slivenecká, Praha 5 - Hlubočepy"
1 16 19.01.2012 Prodej bytové jednotky v domě-dvojbloku č. p. 291 Lidická č. o. 40 a č. p. 292, Lidická č. o. 38, k. ú. Smíchov
1 17 19.01.2012 Kontrola plnění usnesení Rady MČ Praha 5 v termínu od 16. 1. 2011 do 31. 12. 2011
1 18 19.01.2012 Schválení programu 14. zasedání Zastupitelstva MČ P5 dne 24. ledna 2012 od 13 hod.
1 19 19.01.2012 NP Plzeňská 211/442, k. ú. Košíře, Praha 5, záměr pronájmu
1 20 19.01.2012 NP v nemovitosti č. p. 1844, ulice Švédská č. o. 35, Praha 5 - k. ú. Smíchov, nájemce Nadace Umění pro zdraví, poskytnutí slevy z nájemného
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 38