Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor územního rozvoje šipka doprava Zápisy VÚR ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

6. zasedání VÚR ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 31.05.2016  jako řádné
číslo usnesení 6/6/2016
 
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Různé, diskuze - Probíhající ÚR na území MČ Praha 5

Zápisy VÚR ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Doporučuje RMČ
1.

- podat námitky do územního řízení "Obytný soubor Klamovka" (Č.j. MC05 29854/2016) na pozemcích parc. č. 3986/1, 3987/1, 4014/1, 4014/2, 4015, 4816/2, 4816/12, 4816/15, 4816/18 v k.ú. Smíchov.


- aby ve svém vyjádření vycházela z námitek MČ Praha 5 podaných při odvolání  k vydanému územnímu rozhodnutí (Č.j. OSI.Sm.p.4014-30132/2014-Če-UR) u stejného projektu (usnesení RMČ Praha 5 č. 45/1701/2014) a zároveň i z rozhodnutí OSŘ MHMP, kterým se toto územní rozhodnutí zrušilo. 

- aby vyslala pověřeného zástupce samosprávy na veřejné ústní projednání k projektu OS Klamovka, které se bude konat 16. 6. 2016 od 9:00 v prostorách Stavebního úřadu Praha 5, za účelem podání námitek na místě.


Hlasování: 8/0/0

II.
Doporučuje RMČ
1.

podat odvolání do územního řízení stavby "Barrandov Kaskády etapa VI., VII. a IX. 1. etapa - objekty C (VI.A), D (VII.A), D (VII.A), E (VII.B)" na pozemcích č. parc. 1184/63, 1184/84, 1792/6, 1792/31, 1793/2, 1798/21, 1798/22, 1798/301, 1798/418, v k.ú. Hlubočepy ve věci výjimečné přípustnosti a z hlediska řešení parteru objektu "C", a nedostatku parkovacích míst


Hlasování: 6/0/0

III.
Doporučuje RMČ
1.

podat námitky do ÚŘ stavby "OS Prokopské údolí" č.parc. 1235, 1731/1, 1731/2, 1739, 1759/1, 1759/2, 1771/1, k. ú. Hlubočepy z hlediska napojení a kapacity ul. Hlubočepské, případně podat další námitky. Doporučuje, aby stavební úřad detailně prověřil ve spolupráci s OŽP MHMP dodržení podmínky stavební uzávěry platné na území PP Prokopské a Dalejské údolí v souvislosti s umístěním stavby.


Hlasování: 6/0/0

			Hlasování: dle jednotlivých bodů		


					
Vytisknout