Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA PRO VÁS Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Úřad šipka doprava Úřední deska šipka doprava Stavební úřad

 
 
 

Stavební úřad

Nadpis Zveřejněno od Zveřejněno do
MC05 31251-2017-OSU-1770-2017-Vo-Sm.p.3715-1 Rozhodnutí stavební povolení - Palata II-objekt Na Hřebenkách,k.ú.Sm.parc.č. 3715... 28.06.2017 14.07.2017
MC05 36703-2017-OSU-5883-2016-No-Jin.661 Oznámení zahájení společného řízení-Rekonstrukce objektů v areálu FSV UK v Jinonicích,poz.č. 764. 28.06.2017 14.07.2017
MC05 37606-2017-OSU-5222-2016-Šev-Hl.p.1798-21 Vyrozumění o obsahu odvolání-Barrandov Kaskády-1.etapa,poz.č. 1184... 28.06.2017 14.07.2017
MC05 37163-2017-OSI.Sm.ob.7-51827-2011-Ple-U8 Usnesení-přerušení do 31.8.2017-stavební úpravy komunikace-NN 4752-na poz.č.parc. 2306. 27.06.2017 13.07.2017
MC05 37177-2017-OSU-2658-2017-Ka-Radl.ob.32 Rozhodnutí o umístění stavby-Rozšíření sítě UPC Radlická,parc.č. 316...k.ú. Radl. 27.06.2017 13.07.2017
MC05 36173-2017-OSU-3155-2017-Stu-Sm.p.3384-Doručení veřejnou vyhláškou - V. Riečický, Jedvaniny 27.06.2017 13.07.2017
MC05 36168-2017-OSU-2573-2017-Vo-Sm.430 Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení na stavbu - Přístřešek pro parkování, ul. U Blaženky 430, Prah 5 - Smíchov 23.06.2017 10.07.2017
MC05 36319-2017-OSU-2733-2017-Šev-Sm.p.432-2 Oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu - Bytový dům Staropramenná, Praha 5 - Smíchov 23.06.2017 10.07.2017
MC05 36227-2017-OSU-3648-2017-Ka-Hl.ob.11 Oznámení zahájení územního řízení - Rozšíření STL plynovodu v ul. Štěpařská, Praha 5 - Hlubočepy 21.06.2017 10.07.2017
MC05 36607-2017-OSU-2491-2017-Vs-1931 Oznámení zahájení společného územního řízení a stavebního povolení - Dostavba atelieru ul. Xaveriova 1931, Praha 5 Smíchov 21.06.2017 10.07.2017
MC05 36250-2017-OSU-1043-2017-JN-Sm.798 Doručení veřejnou vyhláškou Yun Hee Hong Veran a Vincent Benoit Veran oba bytem Na Hřebenkách 1885, Praha 5 Smíchov 21.06.2017 10.07.2017
MC05 35075-2017-OSU-2238-2017-Ka-Hl.ob.10a Územní rozhodnutí o umístění stavby vodního díla - Rekonstrukce kanalizace, ul.Slivenecká, Hlubočepy 19.06.2017 07.07.2017
MC05 34849-2017-OSU-3483-2017-Ka-Ozn. Oznámení zahájení územního řízení - LTE-PHA-2016-P5VLT-OK, na poz.parc.č. 4983-ul.Vltavská,k.ú.Sm. 14.06.2017 30.06.2017
MC05 34724-2017-OSU-60022-2016-Šev-Ozn Oznámení zahájení společného řízení-Nástavba BD Plzeňská 86, poz.č. parc. 1292,k.ú.Koš. 13.06.2017 29.06.2017
MC05 33996-2017-OSU-115-2017-Vo-U USNESENÍ - prodlužuje lhůtu do 31.10.2017-Domov pro seniory Nad Kavalírkou, par.č. 836...,k.ú.Koš. 13.06.2017 29.06.2017
MC05 33999-2017-OSU-1896-2017-Šev-Ozn. Oznámení o pokračování společného řízení-Přístavba objektu Janáčkovo nábř. 51 a Zborovská 54,k.ú.M.Str.,poz.č.parc.860. 12.06.2017 28.06.2017
MC05 18628-2017-OSI-5630-2015-Vo-R ROZHODNUTÍ stavební povolení-Bytový dům v Košířích, P5,ul.Destinové, parc.č. 628-31....k.ú.Koš. 12.06.2017 28.06.2017