Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA PRO VÁS Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Výbory a komise

Výbory a komise

Výbory

Zápisy z jednání naleznete na stránkách jednotlivých výborů

 • Kontrolní výbor
  Ing. Ondřej Velek
  Zastupitel MČ Praha 5, předseda Kontrolního výboru, člen Výboru komunikace,
  ondrej.velek@praha5.cz
  257000256
 • Finanční výbor
  Viktor Čahoj
  člen zastupitelstva člen Výboru komunikace, člen Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů, člen Komise kulturní a obnovy památek, člen Komise dopravní, člen Komise IT, člen Komise bezpečnostní, předseda Finančního výboru ZMČ Praha 5, člen Kontrolního výboru
  viktor.cahoj@praha5.cz
  257000542
 • Výbor majetku a investic
  Josef Endal
  Zastupitel MČ Praha 5, předseda Výboru majetku a investic, člen Kontrolního výboru, předseda Komise bytové, místopředseda Komise bezpečnostní
  josef.endal@praha5.cz
  257000515
 • Školský výbor
  257000
 • Výbor územního rozvoje
  Ing. arch. Zuzana Hamanová
  Zastupitelka MČ Praha 5, předsedkyně Výboru územního rozvoje, členka Výboru životního prostředí, členka Volebního a mandátového výboru, členka Komise kulturní a obnovy památek
  zuzana.hamanova@praha5.cz
  257000514
 • Výbor životního prostředí
  Mgr. Zdeněk Doležal
  Zastupitel MČ Praha 5, předseda Výboru životního prostředí, člen Školského výboru, člen Výboru územního rozvoje, místopředseda Komise sportovní
  zdenek.dolezal@praha5.cz
  257000898
 • Výbor komunikace
  RNDr. Viktor Cais
  Zastupitel MČ Praha 5, předseda Výboru komunikace, člen Komise sociální a zdravotní, člen Výboru životního prostředí, člen Kontrolního výboru, předseda Dramaturgické rady, místopředseda Komise kulturní a obnovy památek
  viktor.cais@praha5.cz
  257000515
 • Výbor podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů
  Ing. Martin Frélich
  Zastupitel MČ Praha 5, předseda Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů, předseda Volebního a mandátového výboru, člen Finančního výboru,
  martin.frelich@praha5.cz
  257000510
 • Návrhový výbor
  MUDr. Zlatko Marinov
  Zastupitel MČ Praha 5, předseda Návrhového výboru, člen Školského výboru, předseda Komise sociální a zdravotní, místopředseda Komise sociálně-právní ochrana dětí
  zlatko.marinov@praha5.cz
  257000000
 • Volební a mandátový výbor
  Ing. Martin Frélich
  Zastupitel MČ Praha 5, předseda Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů, předseda Volebního a mandátového výboru, člen Finančního výboru,
  martin.frelich@praha5.cz
  257000510

Komise

Zápisy z jednání naleznete na stránkách jednotlivých komisí.

 • Komise IT
  Ing. Tomáš Mysliveček
  člen Výboru majetku a investic, člen Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů, předseda Komise informačních technologií
  tomas.myslivecek@praha5.cz
  257000000
 • Komise ombudsmana
  PhDr. Marie Ulrichová - Hakenová
  Zastupitelka MČ Praha 5, předsedkyně Komise ombudsmanky, členka Komise kulturní a obnovy památek, členka Školského výboru
  marie.hakenova@praha5.cz
  257000944
 • Komise bytová
  Josef Endal
  Zastupitel MČ Praha 5, předseda Výboru majetku a investic, člen Kontrolního výboru, předseda Komise bytové, místopředseda Komise bezpečnostní
  josef.endal@praha5.cz
  257000515
 • Komise sociálně-právní ochrana dětí
  MUDr. Radek Klíma
  Zastupitel MČ Praha 5, předseda Komise sociálně-právní ochrana dětí, člen Komise sportovní, člen Výboru územního rozvoje
  radek.klima@praha5.cz
  257000000
 • Komise bezpečnostní
  Roman Štěpař
  předseda Komise bezpečnostní
  noreply@praha5.cz
  257000000
 • Komise sociální a zdravotní
  MUDr. Zlatko Marinov
  Zastupitel MČ Praha 5, předseda Návrhového výboru, člen Školského výboru, předseda Komise sociální a zdravotní, místopředseda Komise sociálně-právní ochrana dětí
  zlatko.marinov@praha5.cz
  257000000
 • Redakční rada
  Mgr. Petra Komárková
  Zastupitelka MČ Praha 5, předsedkyně Redakční rady, členka Výboru komunikace
  petra.komarkova@praha5.cz
  257000000
 • Komise dopravní
  Mgr. Nadežda Priečinská
  Zastupitelka MČ Praha 5, předsedkyně Komise dopravní, místopředsedkyně Dramaturgické rady, členka Komise kulturní a obnovy památek, členka Volebního a mandátového výboru
  nadezda.priecinska@praha5.cz
  257000000
 • Komise sportovní
  Bc. Jan Kavalírek
  Předseda Komise sportovní
  jan.kavalirek@praha5.cz
  257000000
 • Komise kulturní a obnovy památek
  MUDr. Michal Bednář
  Zastupitel MČ Praha 5, předseda Komise kulturní a obnovy památek, člen Dramaturgické rady
  michal.bednar@praha5.cz
  257000000
 • Dramaturgická rada
  RNDr. Viktor Cais
  Zastupitel MČ Praha 5, předseda Výboru komunikace, člen Komise sociální a zdravotní, člen Výboru životního prostředí, člen Kontrolního výboru, předseda Dramaturgické rady, místopředseda Komise kulturní a obnovy památek
  viktor.cais@praha5.cz
  257000515

Archiv výborů a komisí

Vytisknout