Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Výbory a komise

Výbory a komise

Výbory

Zápisy z jednání naleznete na stránkách jednotlivých výborů

 • Kontrolní výbor
  Ing. Ondřej Velek
  Zastupitel MČ Praha 5, předseda Kontrolního výboru
  ondrej.velek@praha5.cz
  257000256
 • Finanční výbor
  Ondřej Kreidl
  Zastupitel MČ Praha 5, předseda Finančního výboru, člen Návrhového výboru, místopředseda Komise IT, místopředseda Redakční rady
  ondrej.kreidl@praha5.cz
  257000000
 • Výbor majetku a investic
  Josef Endal
  Zastupitel MČ Praha 5, předseda Výboru majetku a investic, člen Kontrolního výboru, předseda Komise bytové, místopředseda Komise bezpečnostní, člen Komise Ombudsmana, člen Komise sociální a zdravotní
  josef.endal@praha5.cz
  257000515
 • Školský výbor
  Viktor Čahoj
  Zastupitel MČ Praha 5, předseda Školského výboru, člen Kontrolního výboru, člen Výboru podpory podnikání a EU fondů, člen Komise dopravní, člen Komise IT, člen Komise bezpečnostní
  viktor.cahoj@praha5.cz
  257000542
 • Výbor územního rozvoje
  Ing. arch. Zuzana Hamanová
  Zastupitelka MČ Praha 5, předsedkyně Výboru územního rozvoje, členka Volebního a mandátového výboru, členka Komise kulturní a obnovy památek
  zuzana.hamanova@praha5.cz
  257000514
 • Výbor životního prostředí
  Mgr. Zdeněk Doležal
  Zastupitel MČ Praha 5, předseda Výboru životního prostředí, člen Školského výboru, člen Výboru územního rozvoje, člen Výboru pro sport a zahraniční vztahy
  zdenek.dolezal@praha5.cz
  257000898
 • Návrhový výbor
  MUDr. Zlatko Marinov
  Zastupitel MČ Praha 5, předseda Návrhového výboru, předseda Komise sociálně-právní ochrana dětí, místopředseda Komise sociálně-právní ochrana dětí
  zlatko.marinov@praha5.cz
  257000000
 • Volební a mandátový výbor
  Ing. Martin Frélich
  Zastupitel MČ Praha 5, předseda Výboru podpory podnikání a EU fondů, předseda Volebního a mandátového výboru, člen Finančního výboru, místopředseda komise IT
  martin.frelich@praha5.cz
  257000000
 • Výbor pro sport a zahraniční vztahy
  MUDr. Radek Klíma
  Zastupitel MČ Praha 5, předseda Výboru pro sport a zahraniční vztahy, člen Výboru územního rozvoje
  radek.klima@praha5.cz
  257000000
 • Výbor podpory podnikání a EU fondů
  Ing. Martin Frélich
  Zastupitel MČ Praha 5, předseda Výboru podpory podnikání a EU fondů, předseda Volebního a mandátového výboru, člen Finančního výboru, místopředseda komise IT
  martin.frelich@praha5.cz
  257000000

Komise

Zápisy z jednání naleznete na stránkách jednotlivých komisí.

 • Komise IT
  Ing. Tomáš Mysliveček
  Zastupitel MČ Praha 5, předseda Komise IT, člen Výboru majetku a investic, člen Výboru podpory podnikání a EU fondů, člen Výboru pro sport a zahraniční vztahy
  tomas.myslivecek@praha5.cz
  257000000
 • Komise ombudsmana
  PhDr. Marie Ulrichová - Hakenová
  Zastupitelka MČ Praha 5, předsedkyně Komise ombudsmana, členka Komise kulturní a obnovy památek, členka Školského výboru
  marie.hakenova@praha5.cz
  257000944
 • Komise bytová
  Josef Endal
  Zastupitel MČ Praha 5, předseda Výboru majetku a investic, člen Kontrolního výboru, předseda Komise bytové, místopředseda Komise bezpečnostní, člen Komise Ombudsmana, člen Komise sociální a zdravotní
  josef.endal@praha5.cz
  257000515
 • Komise sociálně-právní ochrana dětí
  Mgr. Iva Pokorná
  iva.pokorna@praha5.cz
  257000435
 • Komise bezpečnostní
  Roman Štěpař
  předseda Komise bezpečnostní
  noreply@praha5.cz
  257000000
 • Komise sociální a zdravotní
  Ing. Jarmila Svobodová
  Zastupitelka MČ Praha 5, předsedkyně Komise sociální a zdravotní, místopředsedkyně Komise ombudsman, místopředsedkyně Komise bytové, členka Výboru životního prostředí
  jarmila.svobodova@praha5.cz
  257000588
 • Redakční rada
  257000
 • Komise dopravní
  Bc. Bohdana Milatová, DiS.
  Zastupitelka MČ Praha 5, předsedkyně Komise dopravní, členka Komise bytové, členka Komise sociální a zdravotní
  bohdana.milatova@praha5.cz
  257000901
 • Komise kulturní a obnovy památek
  MUDr. Michal Bednář
  Zastupitel MČ Praha 5, předseda Komise kulturní a obnovy památek
  michal.bednar@praha5.cz
  257000000

Archiv výborů a komisí

Vytisknout