Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty odborů šipka doprava Odbor matrik a státního občanství šipka doprava Obřadní síň - oddací dny

 
 
 

Obřadní síň - oddací dny

Obřadní síň

 


Termíny uzavírání manželství ÚMČ Praha 5:

Oddává se od druhé poloviny ledna každý pátek, každý třetí a čtvrtý čtvrtek v měsíci a první sobotu v měsíci, která je vyhrazena pouze pro obřadní síň. O prázdninách (tj. červenec – srpen) se oddává po 14ti dnech, sobota není pevně stanovena.

 

Změny termínů jsou vyhrazeny.

Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Poplatek se vybírá vždy jen od jednoho ze snoubenců:

  • 3.000,- Kč za uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky.
  • 2.000,- Kč za uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky.
  • 1.000,- Kč za vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost (pokud se povoluje uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu, poplatek se vybírá jen jednou). Od tohoto poplatku jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.

 

Nově umožňuje ÚMČ Praha 5 snoubencům uzavřít sňatek v prostorách ÚMČ Praha 5, Štefánikova 13, 15, (v zasedací místnosti úřadu) za správní poplatek 1.000,- Kč. Tento svatební obřad je vhodný pro snoubence, kteří chtějí uzavírat sňatek např. pouze za přítomnosti 2 svědků, bez hudebního doprovodu a květinové výzdoby.

 

Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství na jiném vhodném místě (např. kaple Sacré – Couer, čp. 103, letohrádek Kinských, čp. 98, zahrada Kinských, vila Bertramka, č.p. 169, villa Winternitz, čp. 2092) ve svém správním obvodu nebo mimo dobu stanovenou radou města.

 

Na základě usnesení Rady městské části Praha 5, číslo usnesení 9/185/2014, ze dne 11. 02. 2014 byla stanovena pravidla o úhradě mimořádných nákladů, spojených s konáním svatebních obřadů na území matričního úřadu MČ Praha 5, nad rámec správních poplatků stanovených zákonem.

  • 8.500,- Kč (včetně DPH) v případě konání svatebního obřadu mimo termíny schválené Radou MČ Praha 5 a mimo prostor úředně určené místnosti na území matričního obvodu MČ Praha 5, pro snoubence, kteří nemají trvalý pobyt na území MČ Praha 5.
  • 7.500,- Kč (včetně DPH) v případě konání svatebního obřadu mimo termíny schválené Radou MČ Praha 5 a mimo prostor úředně určené místnosti na území matričního obvodu MČ Praha 5, pro snoubence, z nichž má alespoň jeden trvalý pobyt na území MČ Praha 5
  • 2.000,- Kč (včetně DPH) v případě konání svatebního obřadu mimo termíny, schválené Radou MČ Praha 5, v prostorách úředně určené místnosti pro snoubence (obřadní síň ÚMČ Praha 5), kteří nemají trvalý pobyt na území MČ Praha 5.
  • 1.000,- Kč (včetně DPH) v případě konání svatebního obřadu mimo termíny, schválené Radou MČ Praha 5, v prostorách úředně určené místnosti pro snoubence (obřadní síň ÚMČ Praha 5), z nichž má alespoň jeden trvalý pobyt na území MČ Praha 5.

Bližší informace najdete na v záložce „Rady občanům – životní situace a dotazy“

Adresa svatební síně: Praha 5 - Smíchov, Stroupežnického 493/10

Oddací hodiny: od 10.00 do 14.00 hodin

Kapacita svatební síně: 70 osob

Kontakt: ÚMČ Praha 5, Odbor matrik a státního občanství, Oddělení správy matrik a státního občanství, matrika manželství, Praha 5 – Smíchov, Štefánikova 236/13, 246/15, I. patro, kancelář č. 112

Tel. číslo: 257000539, e-mail   lidie.janacova@praha5.c

Tel. číslo: 257000538, e-mail:  helena.maresova@praha5.cz

 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ A ŽIVOTNÍ JUBILEA

 

Základní informace k životní situaci

Úřad městské části Prahy 5 pravidelně pořádá slavnostní obřady k uvítání nově narozených dětí do života a životních jubileí (např. „Zlatá“ a „Diamantová“ svatba). Obřady se konají v obřadní síni Úřadu městské části Praha 5, na adrese Stroupežnického 493/10, Praha 5 – Smíchov.

 

Vítání občánků se mohou zúčastnit děti do 1 roku, které mají v době slavnostního obřadu trvalý pobyt ve správním obvodu MČ Prahy 5 (tj. Hlubočepy, Holyně, Jinonice (pouze část), Košíře, Malá Strana pouze část), Motol, Radlice, Smíchov. Tento slavnostní obřad probíhá ve dvou ročních obdobích, a to v rozmezí březen až květen a říjen až listopad. Pozvánky se posílají automaticky na adresu trvalého pobytu dítěte.

 

Životní jubilea („Zlaté“ a „Diamantové“ svatby)

Podmínkou uspořádání těchto slavnostních svatebních obřadů je trvalý pobyt manželů ve správním obvodu Městské části Praha 5. V případě zájmu o uspořádání této slavnosti, je třeba, oslovit matriku manželství.

O uspořádání slavnostního obřadu lze požádat v kanceláři č. 112, popř. na výše uvedených telefonních číslech.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Vítání občánků: rodiče dítěte (matka, otec), popř. zákonní zástupci

Životní jubilea: manželé, děti, vnuci

 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Trvalý pobyt na území MČ Praha 5.

 

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Oslovit matriku manželství ÚMČ Praha 5.

 

Na které instituci životní situaci řešit

ÚMČ Praha 5.

 

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vítání občánků: ---------------

Životní jubilea: oddací list, občanské průkazy manželů

 

Publikováno: 21.11.2017, přečteno: 121x, autor: Odbor matrik a státního občanství
Vytisknout