Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Často kladené otázky šipka doprava Často kladené otázky - odbor sociální problematiky

 
 
 

Často kladené otázky - odbor sociální problematiky

Musím si vyměnit parkovací průkaz 07 označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou z důvodu přestěhování?

Výměna  parkovacího průkazu není povinná z důvodu změny trvalého pobytu, ale z důvodu ukončení jeho platnosti nebo změny příjmení držitele tohoto průkazu. ...
Publikováno: 24.11.2016, přečteno: 1834x, autor: root

Jak mám postupovat v případě ztráty parkovacího průkazu 07 označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou?

Při ztrátě, odcizení platného parkovacího průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou je nutné:předložit potvrzení od Policie ČR, kde bude uvedeno: číslo ztraceného parkovacího průkazu a jeho dobu platnosti. Toto evidenční číslo sdělí klientovi pracovnice, která mu parkovací průkaz vystavila. Jen na základě tohoto ...
Publikováno: 24.11.2016, přečteno: 1835x, autor: root

Jsem starý, špatně se pohybuji, mohl by mi někdo nosit obědy?

Dovážku obědů zabezpečuje pro zájemce, kteří bydlí na území městské části Praha 5, Centrum sociální a ošetřovatelské péče Praha 5, nám. 14. října 11, Praha 5. Podrobné informace  Vám poskytnou pracovníci CSOP  na tel. č. 257 318 995 a na http://www.csop5.cz ...
Publikováno: 24.11.2016, přečteno: 1872x, autor: root

Co je třeba k vydání parkovacího průkazu 07 označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vzor EU

Kdo je oprávněn v této věci jednat Osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, k jejíž přepravě se vozidlo označuje, opatří průkaz podpisovým vzorem, doklad se zalaminuje a na místě předá držiteli. Proto je nutná jeho osobní přítomnost. Pouze u nezletilých osob rodič a osob omezených ve  svéprávnosti vyřídí vydání jeho opatrovník ustanovený ...
Publikováno: 24.11.2016, přečteno: 1885x, autor: root

Co mám dělat, když mám vážně nemocnou maminku, která je hospitalizovaná v nemocnici a nemůže si přebírat svůj důchod?

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění lze podat v případech, kdy oprávněný příjemce důchodu není schopen pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav přebírat svůj důchod, účelně s ním nakládat nebo není schopen se podepsat. V případě hospitalizace příjemce důchodu doporučujeme konzultovat situaci nejprve se sociální ...
Publikováno: 24.11.2016, přečteno: 1852x, autor: root

Pečuji o nemocnou matku. Rádi bychom odjeli s rodinou na dovolenou. Mohl by se o ni někdo postarat?

Pro tyto situace Centrum sociální a ošetřovatelské péče Praha 5, nám. 14. října 11, Praha 5 nabízí odlehčovací služby. Dům sociálních služeb s odlehčovací pobytovou službou je registrovaným zařízením pro odlehčovací služby podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, který poskytuje krátkodobé a dlouhodobé pobyty pro seniory od 60 let ...
Publikováno: 24.11.2016, přečteno: 1855x, autor: root

Co může člověk využít, když má potíže rozhodovat se a právně jednat?

Od 1.1.2014 je v platnosti nový občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., který přináší změny a nové možnosti pro lidi, kteří potřebují podporu při rozhodování a pro lidi, kteří je podporují nebo zastupují, opatrovníky. NÁPOMOC PŘI ROZHODOVÁNÍ    Poskytuje se na základě smlouvy mezi podporovaným a podpůrcem. Podpůrce je někdo blízký, kterému ...
Publikováno: 24.11.2016, přečteno: 1964x, autor: root

Jak pomoci člověku, který není schopen posoudit dopad svého jednání?

Je nutné k soudu podat návrh či podnět na zahájení řízení na omezení jeho svéprávnosti. Proces směřující k omezení svéprávnosti člověka zpravidla započne písemným podáním podnětu či návrhu na zahájení řízení u příslušného soudu dle trvalého bydliště posuzovaného, případně dle jeho dlouhodobého pobytu, např. v psychiatrické léčebně či ...
Publikováno: 24.11.2016, přečteno: 1885x, autor: root
Vytisknout