Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA PRO VÁS Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Často kladené otázky šipka doprava Často kladené otázky - odbor matrik a státního občanství

 
 
 

Často kladené otázky - odbor matrik a státního občanství

Vydávání druhopisu úmrtního listu

Základní informace k životní situaci Matriční úřad Prahy 5 vede matriční knihy úmrtí pro Prahu 5 a Slivenec. Matriční úřad vydá prvopis úmrtního listu, kterým se prokazuje úmrtí;: a zašle jej oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo ho vydá oprávněné osobě po předložení platného průkazu totožnosti. Pokud jste ...
Publikováno: 27.05.2016, přečteno: 4539x, autor: Odbor občanskosprávní

Úmrtí

  Základní informace k životní situaci Vystavení úmrtního listu pro osobu, která zemřela  ve správním obvodu Úřadu městské části pro Prahu 5 a Slivenec. Kdo je oprávněn v této věci jednat Úmrtní list může matriční úřad vydat pouze: a)    členům rodiny zemřelého (tj. manželovi / manželce, partnerovi / ...
Publikováno: 19.01.2016, přečteno: 7227x, autor: Odbor občanskosprávní

Žádost o udělení státního občanství České republiky

Jak může cizinec získat státní občanství České republiky? Státní občanství ČR lze na žádost udělit fyzické osobě, která splňuje podmínky vymezené v zákoně č. 186/2013 Sb. Státní občanství uděluje Ministerstvo vnitra ČR. Podmínky pro udělení státního občanství ČR, které musí fyzická osoba splňovat: Státní občanství České republiky lze na ...
Publikováno: 07.01.2016, přečteno: 11453x, autor: Odbor občanskosprávní

Ztráta dokladu

Co udělat v případě ztráty rodného listu?  Dostavit se na pracoviště matriky podle místa narození. Na tomto pracovišti Vám bude vydán druhopis - duplikát dokumentu při předložení občanského průkazu. Za vyhotovení druhopisu Vám bude účtován správní poplatek ve výši 100,- Kč. Současné matriční doklady lze používat jak v tuzemsku, tak v zahraničí. ...
Publikováno: 07.01.2016, přečteno: 6309x, autor: Odbor občanskosprávní

Osvědčení o státním občanství České republiky

Pro stažení dokumentu klikněte prosím na níže uvedený odkaz. ...
Publikováno: 07.01.2016, přečteno: 5531x, autor: Odbor občanskosprávní

Nabývání státního občanství České republiky prohlášením - § 31

Nabývání státního občanství České republiky některých bývalých českých nebo československých státních občanů. Kde žádat? K přijetí prohlášení je příslušná MČ Praha 5, odbor občanskosprávní, odd. matrik a státního občanství - dle místa trvalého pobytu, popř. posledního trvalého pobytu prohlašovatele v ČR. Pokud prohlašovatel takový pobyt ...
Publikováno: 07.01.2016, přečteno: 5427x, autor: Odbor občanskosprávní

Nabývání státního občanství České republiky prohlášením - § 32

Nabývání státního občanství osob se státním občanství České a Slovenské Federativní Republiky a jejich potomků v přímé linii Kde žádat? K přijetí prohlášení je příslušná Městská část Praha 5, odbor občanskosprávní, odd. matrik a státního občanství - dle místa trvalého pobytu, popř. posledního trvalého pobytu prohlašovatele v ČR. Pokud ...
Publikováno: 07.01.2016, přečteno: 5253x, autor: Odbor občanskosprávní

Nabývání státního občanství České republiky prohlášením - § 34

Nabývání státního občanství České republiky osob, kterým byl vydán neoprávněně doklad o státním občanství České republiky. Kde žádat? K přijetí prohlášení je příslušná Městská část Praha 5, odbor občanskosprávní, odd. matrik a státního občanství - dle místa trvalého pobytu, popř. posledního trvalého pobytu prohlašovatele v ČR. Pokud ...
Publikováno: 07.01.2016, přečteno: 4503x, autor: Odbor občanskosprávní

Nabývání státního občanství České republiky prohlášením - § 35

Nabývání státního občanství osob s trvalým pobytem na území České republiky. Kde žádat? K přijetí prohlášení je příslušná Městská část Praha 5, odbor občanskosprávní, odd. matrik a státního občanství - dle místa trvalého pobytu, popř. posledního trvalého pobytu prohlašovatele v ČR. Pokud prohlašovatel takový pobyt nikdy neměl, příslušný je ...
Publikováno: 07.01.2016, přečteno: 4217x, autor: Odbor občanskosprávní

Nabývání státního občanství České republiky prohlášením - § 36

Nabývání státního občanství České republiky dítěte, které se na území České republiky zdržuje v souladu s jinými právními předpisy, pokud je svěřeno do náhradní péče. Kde žádat? K přijetí prohlášení za dítě, které se zdržuje na území České republiky v souladu s jinými právními předpisy, pokud bylo svěřeno do náhradní péče, je ...
Publikováno: 07.01.2016, přečteno: 3604x, autor: Odbor občanskosprávní
Vytisknout