Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Úřad šipka doprava Odbory a oddělení

 
 
 

Oddělení místních poplatků a pokut

Bc. Zdenka Balzarová , vedoucí oddělení

Telefon: 257000536
E-mail: zdenka.balzarova@praha5.cz

Štefánikova č. 13 ,15; Praha 5; 15000, 1. patro, č.dv. 104-105

Oddělení provádí správu místního poplatku ze psů, poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt,  z ubytovací kapacity a poplatku za užívání veřejného prostranství. Oddělení vymáhá nedoplatky na pokutách uložených právnickým a fyzickým osobám odbory ÚMČ Praha 5. Zapečeťuje, otevírá a přepočítává obsah pokladniček při konání veřejných sbírek, přijímá ohlášení tomboly s herní jistinou 100 a více tisíc korun a turnajů malého rozsahu (turnaj v karetní hře s omezeným vkladem pro jednotlivého účastníka na 500,- Kč za 24 hodin). Vyřizuje žádosti o posečkání daně a povolení splátek na místních poplatcích a pokutách uložených odbory ÚMČ Praha 5. Provádí kontroly dodržování povinností stanovených obecně závaznou vyhláškou při provozování hazardních her na území MČ Praha 5.

 

Jméno Funkce E-mail Telefon
Bc. Zdenka Balzarová vedoucí oddělení zdenka.balzarova@praha5.cz 257000536
Eva Kubátová referentka - správa místního poplatku za užívání veřejného prostranství, rekreačního poplatku a poplatku z ubytovací kapacity eva.kubatova@praha5.cz 257000527
Jitka Hartmanová referentka - vymáhání pokut udělených odvětvovými odbory úřadu MČ Praha 5 jitka.hartmanova@praha5.cz 257000526
Alena Pallagyová referentka - správa místního poplatku ze psů alena.pallagyova@praha5.cz 257000535
Barbora Bulínová referent barbora.bulinova@praha5.cz 257000565
Vytisknout