Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Úřad šipka doprava Odbory a oddělení

 
 
 

Oddělení využití nemovitostí

Hana Červenková , vedoucí oddělení

nám. 14. října 4, Praha 5, 150 22

Náplň činnosti oddělení:

Zajišťuje služby občanům, fyzickým a právnickým osobám - podnikatelským subjektům, spojených s efektivním využitím nemovitého majetku svěřeného do správy MČ Praha 5

Oddělení zajišťuje

Pronájmy nebytových prostor v bytových domech, nebytových domů, garáží a parkovacích míst ve dvorech, dále zajišťuje pronájmy prostor pro umístění reklam, antén atp..

- organizace a řízení pronájmu nebytových prostor a nebytových domů v majetku MČ Praha 5
- metodické řízení a kontrolu správních firem v oblasti hospodaření s NP
- vedení centrální evidence nájemců NP
- aktualizace a úpravy nájemních smluv
- kontroly stavu NP a způsobů jejich využití
- dohled nad plněním uzavřených nájemních smluv
- posuzování nutnosti a potřebnosti oprav a rekonstrukcí NP zajišťovaných na náklady nájemců. Řešení způsobů jejich zápočtu ze strany MČ P5
- spolupráce a koordinace činnosti správních firem a firmy pro vymáhání pohledávek
- Interpretace usnesení  RMČ Praha 5 a jejich realizace

Jméno Funkce E-mail Telefon
Hana Červenková vedoucí oddělení hana.cervenkova@praha5.cz 257000253
Bc. Lukáš Janko referent lukas.janko@praha5.cz 257000456
Bc. Jan Gaube referent jan.gaube@praha5.cz 257000228
Marcela Maturová referent (pozemky) marcela.maturova@praha5.cz 257000154
Kateřina Matěnová referent katerina.matenova@praha5.cz 257000455
Vytisknout