Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Úřad šipka doprava Odbory a oddělení

 
 
 

Oddělení metodiky, rozpočtu a veřejnosprávní kontroly

Eva Neradová , vedoucí oddělení

Telefon: 257000164

Nám. 14. října č. 4; Praha 5; 15022

- podílí se na tvorbě rozpočtu
- připravuje materiály do RMČ a ZMČ
- připravuje zřizovací listiny, dodatky ke zřizovacím listinám, zřizovací listiny rad škol u všech příspěvkových organizací v resortu školství
- připravuje podklady v zařazení a změnách v zařazení do sítě škol
- podílí se na zabezpečení zápisu dětí do MŠ, ZŠ                                                                          - sleduje vytíženost kapacity MŠ, ZŠ, ŠJ a eviduje výjimky počtu dětí v MŠ a žáků ZŠ
- zajišťuje spolupráci s ČŠI, MHMP, MŠMT
- mapuje a aktualizuje mimoškolní činnost na území MČ Praha 5
- kontroluje hospodaření škol a školských zařízení dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění                                                                                                                          - v rámci své působnosti průběžně sleduje hospodaření příspěvkových organizací                             - v rámci své působnosti připravuje plán kontrol

Jméno Funkce E-mail Telefon
Eva Neradová vedoucí oddělení eva.neradova@praha5.cz 257000164
Eva Pálová referent eva.palova@praha5.cz 257000226
Petr Klema referent petr.klema@praha5.cz 257000309
Olivie Zemanová referent ol.zemanova@praha5.cz 257000303
Marcela Dočkalová referent marcela.dockalova@praha5.cz 257000188
Vytisknout