Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Úřad šipka doprava Odbory a oddělení

 
 
 

Odbor školství

Mgr. Jana Zacharová , vedoucí odboru

Telefon: 257000460, 257000459
Fax: 257327259
E-mail: osk@praha5.cz

Nám. 14. října č. 4; Praha 5; 15022

Odbor koordinuje povinnosti Městské části Praha 5 jako zřizovatele škol a školských zařízení vyplývající ze zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákon 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona, zákona č. 131/2000 Sb., o hl.m. Praze a Statutu hlavního města Prahy a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.Metodicky řídí a kontroluje hospodaření škol a školských zařízení dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Podílí se na tvorbě a realizaci koncepce školství a mimoškolní činnosti v MČ Praha 5.

Jméno Funkce E-mail Telefon
Mgr. Jana Zacharová vedoucí odboru jana.zacharova@praha5.cz 257000460
Lucie Marešová referent lucie.maresova@praha5.cz 257000459
Eva Neradová vedoucí oddělení eva.neradova@praha5.cz 257000164
Eva Pálová referent eva.palova@praha5.cz 257000226
Petr Klema referent petr.klema@praha5.cz 257000309
Olivie Zemanová referent ol.zemanova@praha5.cz 257000303
Marcela Dočkalová referent marcela.dockalova@praha5.cz 257000188
Martin Ptáček vedoucí oddělení martin.ptacek@praha5.cz 257000161
Ing. Jakub Marek technický pracovník, referent BOZP jakub.marek@praha5.cz 257000279
Petr Dobruský technický pracovník petr.dobrusky@praha5.cz 257000193
Ing. Hana Stiburková technická pracovnice hana.stiburkova@praha5.cz 257000221
Vytisknout