Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Úřad šipka doprava Odbory a oddělení

 
 
 

Oddělení správy a evidence nemovitostí

Daniela Kováčiková, MBA , vedoucí oddělení

Telefon: 257000476
E-mail: daniela.kovacikova@praha5.cz

Adresa Nám. 14. října 1381/4, Praha 5, PSČ 150 22

Oddělení správy a evidence nemovitostí

5. patro, dveře č. 528

Oddělení vykonává:

- zajišťuje evidenci nemovitého majetku MČ P5
- provádí inventarizaci nemovitého majetku
- zpracovává souhlasy se vstupem na pozemky MČ P5 k územnímu a stavebnímu řízení
- zajišťuje souhlas vlastníka pozemku pro vedení sítí na pozemcích MČ P5
- zpracovává žádosti o svěření majetku z MHMP na MČ P5
- zajišťuje stanoviska pro MHMP k záměrům využití pozemků na území MČ P5 - prodej, pronájem
- realizuje smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům
- spolupracuje se správními firmami při zajišťování podkladů pro předávání správy pozemků
- jedná s občany o otázkách obecních pozemků a vyřizuje podání občanů, související s náplní OSM
- vyřizuje dožádání MF ČR, KÚ, PÚ a soudů v souvislosti s restitucemi, opravami chyb v KN a soudními řízeními
- zajišťuje spolupráci s Katastrálním úřadem
- zajišťuje doklady o vlastnictví a zápis vlastnictví nemovitostí MČ P5 podle zák. č. 172/91 Sb.
- zajišťuje archivaci dokladů o nemovitém majetku MČ P5
- eviduje smlouvy a znalecké posudky
- koordinuje činnost správy podílových domů mezi spoluvlastníky, obcí a správními firmami
- zpracovává a eviduje příkazní smlouvy na podílové domy
- kontroluje vyúčtování správy podílových domů

Jméno Funkce E-mail Telefon
Daniela Kováčiková, MBA vedoucí oddělení daniela.kovacikova@praha5.cz 257000476
Marcela Končolová referent marcela.koncolova@praha5.cz 257000166
Stanislava Zemanová referent - evidence majetku stanislava.zemanova@praha5.cz 257000246
Hana Havlíková referent, agenda odúmrti hana.havlikova@praha5.cz 257000196
Martina Jarešová referent martina.jaresova@praha5.cz 257000321
Vytisknout