Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Úřad šipka doprava Odbory a oddělení

 
 
 

Odbor majetku a investic

Miroslav Ptáček , pověřen vedením Odboru

Nám. 14. října 1381/4, Praha 5, PSČ 150 22

Základní informace:

I. Působnost a kompetence:

A) Při výkonu samostatné působnosti:

Příprava podkladů pro jednání ZMČ Praha 5 nebo RMČ Praha 5, jejichž předmětem je:

1. schvalování rozpočtu Městské části a hospodaření podle něho,

2. rozhodování o veřejných zakázkách, jejichž předmět plnění se vztahuje k území Městské části a k činnostem a kompetencím odboru investičního,

3. nakládání se svěřeným majetkem hlavního města Prahy, který spravuje v rámci činností a kompetencí odboru investičního,

4. rozhodování o nabytí a převodu nemovitých věcí.

B) Při výkonu přenesené působnosti:

Žádné kompetence při výkonu státní správy v přenesené působnosti.

C) Správní trestání :

Žádné kompetence ve správním trestání.

D) Ostatní činnosti a kompetence:

1. zajišťuje komplexně realizaci projektů, jejichž předmětem je pořízení nemovitostí nebo jejich technické zhodnocení,

2. zajišťuje realizaci oprav nemovitostí svěřených Městské části, pokud jsou prováděny souběžně s činnostmi uvedenými pod bodem 1,

3. zajišťuje opravy nemovitostí svěřených Městské části na základě rozhodnutí RMČ Praha 5,

4. zajišťuje posouzení efektivnosti projektů, jejichž předmětem je pořízení nebo technické zhodnocení nemovitosti.

II. Organizační členění odboru:

a) oddělení investičního dohledu
b) oddělení přípravy a realizace staveb


III. Investiční program:

Je pro každý jednotlivý rok zpracováván na základě posouzení a vyhodnocení sebraných požadavků od jednotlivých odborů ÚMČ Praha 5 a od správních firem, které spravují nemovitý majetek svěřený do správy MČ Praha 5. Připravený investiční program je součástí kapitálových a nekapitálových výdajů navrhovaného rozpočtu MČ Praha 5 pro každý rok. Je schvalován finančním výborem, RMČ Praha 5 a ZMČ Praha 5

Jméno Funkce E-mail Telefon
Hana Červenková vedoucí oddělení hana.cervenkova@praha5.cz 257000253
Bc. Lukáš Janko referent lukas.janko@praha5.cz 257000456
Bc. Jan Gaube referent jan.gaube@praha5.cz 257000228
Marcela Maturová referent (pozemky) marcela.maturova@praha5.cz 257000154
Kateřina Matěnová referent katerina.matenova@praha5.cz 257000455
Bc. Pavel Vokoun vedoucí oddělení pavel.vokoun@praha5.cz 257000482
Ing. Martina Brousková referent martina.brouskova@praha5.cz 257000483
Renáta Jelínková referent renata.nedbalova@praha5.cz 257000197
Mgr. Tomáš Nový referent tomas.novy@praha5.cz 257000306
Marcela Votrubová referent marcela.votrubova@praha5.cz 257000317
Ladislav Jacko referent ladislav.jacko@praha5.cz 257000237
Daniela Kováčiková, MBA vedoucí oddělení daniela.kovacikova@praha5.cz 257000476
Marcela Končolová referent marcela.koncolova@praha5.cz 257000166
Stanislava Zemanová referent - evidence majetku stanislava.zemanova@praha5.cz 257000246
Hana Havlíková referent, agenda odúmrti hana.havlikova@praha5.cz 257000196
Martina Jarešová referent martina.jaresova@praha5.cz 257000321
Miroslav Ptáček pověřen vedením Odboru miroslav.ptacek@praha5.cz 257000176
Zdeněk Kalina referent zdenek.kalina@praha5.cz 257000104
Ing. David Fober referent david.fober@praha5.cz 257000315
Klára Votavová technický pracovník klara.votavova@praha5.cz 257000175
Helena Ottová technický pracovník helena.ottova@praha5.cz 257000268
Petra Tesárková asistentka petra.tesarkova@praha5.cz 257000405
Mgr. Pavlína Janatková ekonom odboru pavlina.janatkova@praha5.cz 257000295
Vytisknout