Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Úřad šipka doprava Odbory a oddělení

 
 
 

Oddělení sociální péče a rozvoje sociálních služeb

Ivana Kosová, DiS. , vedoucí oddělení, koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb

Telefon: 257000439
E-mail: ivana.kosova@praha5.cz

Nám. 14. října 1381/4, Praha 5

2. patro, kancelář 223

Oddělení sociální péče a rozvoje sociálních služeb se zaměřuje zejména na :

  • Zajištění sociálního poradenství pro cílové skupiny: zdravotně postižení, rodiny s dětmi, cizinci, senioři a osoby v hmotné nouzi, které se ocitly v nepříznivé životní situaci a krizové situaci.
  • Provádění depistážní činnosti zaměřené na cílené a včasné vyhledávání jednotlivců, rodin a skupin v nepříznivé sociální situaci.
  • Výkonem opatrovnictví  u osob omezených na svéprávnosti na základě rozhodnutí soudu. Opatrovník poskytuje poradenství v této oblasti, má povinnost chránit prospěch dané osoby, pomáhá těmto osobám řešit složité životní situace a orientovat se v běžném životě. Spolupracuje se zdravotnickými zařízeními, s rodinou, soudy, ubytovateli, úřady a zvláště se samotným opatrovancem, kterému je nápomocen při řešení jednotlivých životních situací.
  • Zajišťování sociálních pohřbů u zcela osamělých občanů
  • Zajišťování agendy zvláštních příjemců dávek důchodového pojištění. Úřad ustanoví zvláštního příjemce důchodu v případech, kdy oprávněný příjemce není schopen vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu přebírat svůj důchod a hospodařit s ním a s ustanovením zvláštního příjemce souhlasí.
  • Zabezpečuje vydávání a výměnu parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravující osobu zdravotně postiženou
  • Zajišťuje agendu plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování. Komunitní plánování je metoda, prostřednictvím které plánujeme rozvoj služeb na daném území pro určité skupiny znevýhodněných osob v určitém čase. Komunitního plánování se účastní uživatelé, poskytovatelé služeb a zadavatelé. Je to  proces, který je charakteristický vysokým podílem účasti veřejnosti, klientů a potencionálních klientů na definování vlastních potřeb a hledání zdrojů a možností řešení problémů v rámci komunity. Cílem je lepší dostupnost sociálních služeb pro občany.

 

 

Dokumenty oddělení sociální péče a rozvoje sociálních služeb

Jméno Funkce E-mail Telefon
Ivana Kosová, DiS. vedoucí oddělení, koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb ivana.kosova@praha5.cz 257000439
Jitka Straňáková, DiS. sociální poradenství, parkovací průkazy pro OZP, agenda zvl. příjemců dávek důchod. poj., jitka.stranakova@praha5.cz 257000420
Naděžda Čapková sociální poradenství, parkovací průkazy pro OZP, agenda zvl. příjemců dávek důchod. poj., nadezda.capkova@praha5.cz 257000427
Ivana Plášilová veřejný opatrovník, sociální pracovník ivana.plasilova@praha5.cz 257000431
Petr Chvátal koordinátor agendy životních jubileí petr.chvatal@praha5.cz 257000468
Karel Štochl veřejný opatrovník, sociální pracovník karel.stochl@praha5.cz 257000463
Vytisknout