Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English

Jste zdešipka doprava Úřad šipka doprava Odbory a oddělení

 
 
 

Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

Mgr. Iva Pokorná , vedoucí odboru sociální problematiky a prevence kriminality, předseda Komise sociálně-právní ochrana dětí

Fax: 257000215
E-mail: oso@praha5.cz

Nám. 14. října, č. 4, 15022 Praha 5

Odbor zabezpečuje činnost v oblasti sociálních věcí ve smyslu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů a v rámci Statutu hl. m. Prahy. Provádí sociálně-právní ochranu dětí a mládeže. Zprostředkovává osvojení, pěstounskou péči, spolupracuje se soudy, notáři, policií,, se školami, s lékaři, vykonává funkci kolizního opatrovníka při soudním jednání, kdy se jedná o nezletilé děti, navrhuje výchovná opatření. Zajišťuje poradenskou a výchovnou činnost spojenou s terénní prací, sociální prevenci. Ustanovuje zvláštního příjemce dávek důchodového zabezpečení. Poskytuje pomoc a podporu fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb. Dále zabezpečuje výkon sociální práce v péči o staré a zdravotně postižené občany, zajišťuje specializované sociální služby pro společensky nepřizpůsobivé občany, provádí výkon opatrovnictví u osob omezených na svéprávnosti na základě rozhodnutí soudu.

Právní normy:

Odbor zabezpečuje činnost v oblasti sociálních věcí ve smyslu zákona 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů a v rámci Statutu hl. m. Prahy. Zajišťuje činnosti sociální agendy na obecní úrovni zejména zákony:

108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů,
110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu ve znění pozdějších předpisů,
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů,
200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů,
99/1963 Sb., Občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů,
218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže ve znění pozdějších předpisů, 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů,
582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení ve znění pozdějších předpisů,
256/2001 Sb., o pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů ve znění pozdějších předpisů,
141/1961 Sb., trestní řád ve znění pozdějších předpisů,
l69/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody ve znění pozdějších předpisů
93/1993 Sb., o výkonu vazby ve znění pozdějších předpisů,
129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence ve znění pozdějších předpisů,
257/2000 Sb., o probační a mediační službě ve znění pozdějších předpisů,
555/1992 Sb., o vězeňské službě a justiční stráží ČR ve znění pozdějších předpisů,
500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů
89/2012 Sb., Občanský zákoník

Jméno Funkce E-mail Telefon
Mgr. Iva Pokorná vedoucí odboru sociální problematiky a prevence kriminality, předseda Komise sociálně-právní ochrana dětí iva.pokorna@praha5.cz 257000435
Bc. Hana Spěváková, DiS. vedoucí oddělení hana.spevakova@praha5.cz 257000436
Bc. Jana Součková, DiS. náhradní rodinná péče - sociální pracovnice jana.souckova@praha5.cz 257000416
Bc. Michaela Glacová, DiS. kurátorka pro děti a mládež michaela.glacova@praha5.cz 257000433
Hana Stejskalová, DiS náhradní rodinná péče - sociální pracovnice hana.stejskalova@praha5.cz 257000418
Mgr. Soňa Lojková sociální pracovnice sona.lojkova@praha5.cz 257000426
Mgr. Izabela Joppová kurátorka pro děti a mládež izabela.joppova@praha5.cz 257000437
Kateřina Grygarčíková, DiS. sociální pracovnice katerina.grygarcikova@praha5.cz 257000445
Mgr. Petra Lysková, MBA sociální pracovnice petra.lyskova@praha5.cz 257000417
Mgr. Iva Kopalová, DiS. náhradní rodinná péče - sociální pracovnice iva.kopalova@praha5.cz 257000425
Mgr. Kristýna Křížová sociální pracovnice kristyna.krizova@praha5.cz 257000428
Bc. Iveta Zděnovcová sociální pracovnice iveta.zdenovcova@praha5.cz 257000467
Klára Černohorská, DiS. sociální pracovnice klara.cernohorska@praha5.cz 257000438
Mgr. Jana Doubalová kurátorka pro děti a mládež jana.doubalova@praha5.cz 257000434
Bc. Zuzana Kabátová náhradní rodinná péče - sociální pracovnice zuzana.kabatova@praha5.cz 257000453
Bc. Miroslav Pokorný, Dis. kurátor pro děti a mládež miroslav.pokorny@praha5.cz 257000419
Bc. Kamila Jakubíková sociální pracovnice kamila.jakubikova@praha5.cz 257000484
Bc. Eliška Březinová, DiS. sociální pracovnice eliska.brezinova@praha5.cz 257000466
Mgr. Veronika Faberová sociální pracovnice veronika.faberova@praha5.cz 257000424
Bc. Barbora Hájková sociální pracovnice barbora.hajkova@praha5.cz 257000423
Lucie Dvořáková, DiS. kurátorka pro děti a mládež lucie.dvorakova@praha5.cz 257000475
Ivana Kosová, DiS. vedoucí oddělení, koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb ivana.kosova@praha5.cz 257000439
Jitka Straňáková, DiS. sociální poradenství, parkovací průkazy pro OZP, agenda zvl. příjemců dávek důchod. poj., jitka.stranakova@praha5.cz 257000420
Naděžda Čapková sociální poradenství, parkovací průkazy pro OZP, agenda zvl. příjemců dávek důchod. poj., nadezda.capkova@praha5.cz 257000427
Ivana Plášilová veřejný opatrovník, sociální pracovník ivana.plasilova@praha5.cz 257000431
Petr Chvátal koordinátor agendy životních jubileí petr.chvatal@praha5.cz 257000468
Karel Štochl veřejný opatrovník, sociální pracovník karel.stochl@praha5.cz 257000463
Renata Cerhová asistentka vedoucí odboru renata.cerhova@praha5.cz 257000429
Jana Trnková ekonom jana.trnkova@praha5.cz 257000432
Bc. Václav Konečný koordinátor prevence kriminality, protidrogový koordinátor vaclav.konecny@praha5.cz 257000265
Bc. Kira Harvánková sociální kurátor pro dospělé, pověřena vedením oddělení kira.harvankova@praha5.cz 257000469
Bc. Oto Wichterle, DiS. sociální kurátor pro dospělé oto.wichterle@praha5.cz 257000422
Mgr. Lenka Kazdová Kocourková sociální kurátor pro dospělé, poradce pro cizince, národnostní menšiny a etnické skupiny lenka.kocourkova@praha5.cz 257000430
Vytisknout