Vyjádření k článku "Podvod znehodnotí sousední domy v Barrandovské?"

Chce snad někdo podvádět v Barrandovské?

Vyjádření k článku „Podvod znehodnotí sousední domy v Barrandovské“

 

V uplynulých dnech dostala MČ řadu dotazů od občanů, kteří se ptají, co má vzniknout na pozemku parc. č. 832 v ulici Barrandovská. Na webových stránkách některých spolků se totiž objevil emotivní článek „Podvod znehodnotí sousední domy v Barrandovské“. V článku se píše, že Rada MČ podvádí, předstírá, že schvaluje záměr rodinného domku a přitom skrytě podporuje stavbu 6-podlažního bytového domu! Údajné bezcharakterní chování MČ je dokazováno tím, že v usnesení rady jsou „záměrně“ zmateny identifikační údaje o pozemku.

Dovolte nám tedy uvést věci na pravou míru a sdělit fakta:

1.

V Radě MČ Praha 5 byl 29.března 2017 schválen záměr rodinného domu o dvou podlažích a jedné bytové jednotce na pozemku parc.č. 832 v ulici Barrandovská (usnesení 14/396/2017). Tento projekt byl již předtím souhlasně projednán ve výboru územního rozvoje. Vizualizace schváleného záměru rodinného domu viz obr.1.

2.

V podkladech výboru i rady došlo k vysvětlitelné administrativní chybě, kdy číslo parcelní bylo v žádosti majitelů původně zapsáno „p.č.“ a chybou při přípravě dokumentů bylo zaměněno za „č.p.“ – tedy za číslo popisné. Jako parcelní číslo pozemku se pak objevilo neexistující číslo 1832. Jde o pochybení bez jakéhokoliv špatného úmyslu a za tato pochybení se omlouváme.

3.

Někdo ze Spolku na ochranu starého Barrandova četl na webu důvodovou zprávu usnesení z Rady a pátral, jak vypadá záměr schváleného rodinného domu. Dostal se na web architekta záměru rodinného domu a na něm nalezl na stejném pozemku 6ti podlažní obytný dům. Aniž se členové spolku kohokoliv zeptali, uveřejnili na webu dehonestující článek o postupu městské části spolu s fotografiemi objemné stavby viz obr.2.  Stejný článek pak přejal a uveřejnil i spolek SNOP5.

4.

Bylo zjištěno, že stavební úřad Prahy 5 na pozemku parc. č. 832 zatím neeviduje žádný stavební záměr, ani rodinného domu ani bytového domu. Došlo pouze ke katastrálnímu dělení pozemku na dvě části.

5.

Městská část byla osočena z podvodu pouze na základě nějakých obrázků na webové stránce architekta, záměr bytového domu o 6 podlažích nebyl na městské části nikdy ukázán ani projednáván.

6.

Na jednání rady 17.5.2017 byla přijata revokace původního usnesení 14/396/2017. V revokaci je uvedeno správné parcelní číslo pozemku a důvodová zpráva o záměru rodinného domu je doplněna o podrobnější údaje a vizualizaci.

 

Za MČ můžeme slíbit, že budeme pečlivěji vypisovat parcelní čísla pozemků u záměrů a v důvodových zprávách více rozepisovat, jak záměr vypadá, aby nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním. Pokud se v územním řízení objeví záměr v ulici Barrandovská na parc. Č. 832, budeme jej pečlivě hlídat a pokud se odchýlí od podoby schválené Radou MČ, tak v územním řízení učiníme příslušné kroky. 

 

Na oba návrhy se můžete podívat na Facebookových stránkách MČ Prahy 5 zde: https://www.facebook.com/mcpraha5/posts/1913748232203195

 

 

 

 

Přečteno: 71894x
Publikováno: 19.05.2017, poslední změna: 19.05.2017
Autor: Kancelář starosty